Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Služby Novinky Podujatia Recepty Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2024 Stingray Studio

Spoznávanie histórie prostredníctvom múzeí a pamätných izieb má aj v kopaničiarskom kraji svoje opodstatnenie a rozvíja sa s dobou.

 

Okrem najväčšieho a najznámejšieho múzea SNR v Myjave a jeho pobočky Múzea M.R. Štefánika v Košariskách, je v našom kraji niekoľko pamätných izieb v rodiskách slávnych rodákov z kopaníc a napr. z pôvodnej pamätnej izby architekta Dušana Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom vzniklo v r. 2018 Múzeum D.S. Jurkoviča. Pamätná izba Ľ. Podjavorinskej je v Bzinciach pod Javorinou podobne ako Pamätná izba S. Štúra v Lubine. Kopaničiarska pamätná izba približujúca históriu tejto časti kopaníc je vo Vrbovciach a malé mestské múzeum je aj v Starej Turej, kde nájdeme aj železničné múzeum na tamojšej železničnej stanici.

 

 

Vráťme sa však k myjavskému Múzeu SNR, ktoré otvorili v r. 1968 a za jeho viac ako 50-ročnú existenciu viackrát menilo expozičné stvárnenie s cieľom zachytiť vývoj udalostí od roku 1848 a vznik 1. SNR až po vytvorenie súčasnej NR SR v samostatnej Slovenskej republike. Postupne sa z pôvodného pamätníka revolučných udalostí meruôsmych rokov začalo formovať plnohodnotné múzeum dokumentujúce región Myjavska a priľahlých kopaníc. Jeho súčasná nová expozícia otvorená pre verejnosť 29. mája 2019 predstavuje komplexný pohľad na úlohu SNR v kontexte národných dejín. Architektonicko – výtvarné stvárnenie je riešené v súlade s pôvodným návrhom celého objektu múzea.

 

 

Expozícia sa delí na dva obsahovo previazané celky. Prvá časť v modernej prístavbe približuje historickú cestu SNR od jej vzniku v roku 1848 až po novodobé zákonodarné zhromaždenie vytvorené v samostatnej Slovenskej republike od r. 1993 s akcentom na najdôležitejšie dokumenty jej vývoja. Expozícia približuje aj ďalšie dôležité politické dokumenty ako napr. Žiadosti slovenského národa, Martinskú deklaráciu z r. 1918, Ústavnú listinu z r. 1920, Vianočnú dohodu, Zákon o československej federácií (1968), Deklaráciu SNR o zvrchovanosti SR z júla 1992 a Ústavu Slovenskej republiky. Okrem zdokumentovaných presných kópií dobových dokumentov a písomností sa ponúka návštevníkom ich plná textová prezentácia v elektronickej podobe. Ďalšia časť expozície múzea je v autentickom dome Anny Kolényovej, kde je novinkou napr. dobovo zariadená dievčenská izba dvoch dcér A. Kolényovej. Osobnosť a činnosť vdovy Kolényovej ilustruje aj pivničný priestor, ktorý slúžil počas povstania ako úkryt i poľná nemocnica. Tak ako aj v doterajších expozíciach, je dominantným priestorom sviatočná izba, kde úradovali vodcovia povstania a kde je dodnes zachovaný jediný dobový predmet – drevený stôl, na ktorom bola písomne potvrdená I. SNR. Záver expozície tvorí symbolický pamätník zložený z rodového mobiliáru, rodostromu a informácií o rodine Kolényových, ktorý je vyjadrením vďaky a úcty tejto rodine za jej nezištnú pomoc v revolučných udalostiach roku 1848.

 

 

Prvá výstava vo vynovených priestoroch Múzea SNR bola otvorená 4. júna 2019 v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave a prináša v rámci Roku M.R. Štefánika a pri príležitosti 100. výročia jeho tragického úmrtia pohľad na doposiaľ spracované javiskové inscenácie o M.R. Štefánikovi v prevedení Baletu Štátneho divadla v Košiciach, Divadla Aréna, Radošínskeho naivného divadla, Divadla A. Bagára v Nitre a Združenia pre súčasnú operu. Fotografie a hodnotenia divadelných kritikov približujú zrealizované diela o M.R. Štefánikovi pre javisko, z ktorých prvé vzniklo v roku 2001. Celkove je to 5 profesionálnych divadelných súborov a 7 zrealizovaných predstavení samozrejme po roku 1989, keďže podľa teatrologičky D. Inštitorisovej, ktorá v uplynulých dňoch vydala monografiu M.R. Štefánik v slovenskej a českej dramatickej tvorbe, je v historickom poňatí diel, v ktorých sa Štefánik pohybuje na javisku o niečo viac, dokonca sám sa v ojedinelom prípade ocitá ako divadelný dramatik…

 

 

Už onedlho v rámci MFF Myjava 2019 bude 19. júna v SNM Múzeu SNR v Myjave otvorená ďalšia výstava pod názvom Sedemdesiat sukien mala, kde pôjde o prezentáciu vzťahu výtvarných umelcov k slovenskému folklóru vyjadrenom dielami z Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne.

 

Autor: F. Lhotský

Foto: F. Lhotský

Galéria

Kľúčové slová

Komentáre (0)

Musíte sa pre pridávanie komentárov...

Ešte neboli pridané žiadne komentáre, buďte prvý a začnite konverzáciu...