Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Služby Novinky Podujatia Recepty Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2024 Stingray Studio

V areáli múzea prebehla realizácia projektu „Areál rodného domu M. R. Štefánika bez bariér“.

 

 

Zámerom debarierizácie areálu rodného domu bolo vytvoriť pre návštevníka jeden ucelený reprezentatívny a hlavne pre každého prístupný priestor bez bariér, ktorý poskytuje prehliadku expozície venovanú gen. M. R. Štefánikovi a ďalšie prislúchajúce služby.

 

 

Počas návštevnej sezóny sa v jednom časovom termíne nachádzajú v areáli múzea M. R. Štefánika jeden až tri autobusové zájazdy návštevníkov (45 – 150 ľudí). Rozptyl návštevníkov na nádvorí múzea pred i po prehliadke expozície je značný a preto bolo nutné revitalizovať nádvorie múzea a prispôsobiť ho súčasným potrebám. Hlavne však potrebe bezbariérového prístupu ku všetkým službám, nakoľko všade kam návštevník išiel bola fyzická bariéra v podobe schodov, či na recepciu, na toaletu, do samotnej expozície alebo pri východe z areálu.

 

 

Plocha nádvoria múzea bola z dôvodu členitosti, ako aj z technického hľadiska nevyhovujúca. Úpravou výškových rozdielov (vybudovaním bezbariérových vstupov) vznikla možnosť pre všetkých návštevníkov naplno využiť ponúkané služby v rámci múzea. Pohodlným spôsobom môžu vyjsť zadnou bránou so vstupom do parku k parkovisku na námestie obce. Dosiahlo sa zokruhovanie prehliadky múzea bez zbytočných kolízií návštevníkov.

 

Projekt bol podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky z programu „Kultúra znevýhodnených skupín“ a obci Košariská bola poskytnutá dotácia v sume 30000 Eur.

 

 

Projekt bol realizovaný tiež s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja v sume 2000 Eur.

 

Galéria

Kľúčové slová

Komentáre (0)

Musíte sa pre pridávanie komentárov...

Ešte neboli pridané žiadne komentáre, buďte prvý a začnite konverzáciu...