Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Služby Novinky Podujatia Recepty Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2024 Stingray Studio

V sobotu dňa 14.5.2022 sa v kopaničiarskej obci Košariská slávnostne otvorilo Vzdelávacie centrum Albertína.

 

Starosta obce Košariská Štefan Antol a riaditeľka múzea Alena Petráková spoločne otvorili slávnostný ceremoniál, na ktorý prijali pozvanie generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky Martin Jakál, Peter Novotňák, predseda, Branislav Neumair, podpredseda Spoločnosti M. R. Štefánika, Oľga Plačková predsedníčka Spolku rodákov M. R. Štefánika, Oľga Reptová predsedníčka pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej a Jana Kotová, predsedníčka Bratislavského klubu Spoločnosti M. R. Štefánika.

 

 

Slávnostný akt sprevádzali piesne v podaní Babského spolku Košariská.

 

Pani farárka ECAV Košariská – Priepasné Vladimíra Balcová vzdelávaciemu centru slovom Božím a modlitbou požehnala. Pri tejto príležitosti bol predstavený aj krátky filmový medailón o výnimočných ľuďoch a miestach v obci Košariská z produkcie Kopanice.sk.

 

 

Vzdelávacie centrum je súčasťou areálu Múzea Milana Rastislava Štefánika a bolo zriadené v novovybudovanej prístavbe polyfunkčnej budovy. Areál rodného domu bol počas komunistického režimu zmenený a zdevastovaný preto si vyžadoval zásadnú investíciu. Pomalými krokmi sa nám ho darí obnovovať.

 

Obnova areálu rodiska Milana Rastislava Štefánika v Košariskách

 

1990

Múzeum M. R. Štefánika

So súkromnou pomocou sa podarilo zrekonštruovať rodný dom Milana Rastislava Štefánika. Od roku 1990 v ňom sídli múzeum, ktoré mapuje nevšedné dobrodružstvá a ochraňuje vzácne artefakty z rôznych období jeho života.

 

1992-1994

Národný dom Štefánikov

Po novembri 1989 sa vrátila nádej zachrániť aj Národný dom Štefánikov. Týči v centre obce a v súčasnosti sa v ňom sústreďuje správa obecného úradu, správa obecných lesov, knižnica, kultúrny a spoločenský život v obci.

 

2019-2020

Rok Milana Rastislava Štefánika

Pre obec Košariská bola vyčlenená čiastka z Úradu vlády vo výške 189 000 € na rekonštrukciu oplotenia Materskej školy, revitalizáciu priestorov pred priečelím rodného domu M. R. Štefánika, rekonštrukciu hospodárskej budovy múzea a prístavbu – vzdelávacieho centra múzea. Zrekonštruovaná hospodárska budova bola odovzdaná do užívania pred oslavami 140. výročia jeho narodenia. V auguste 2020 začali stavebné práce na revitalizácií priestorov pred priečelím a prístavbe k hospodárskej budove. Na rozostavanej prístavbe – vzdelávacieho centra sa z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov zastavili stavebné práce.

 

2022

Vzdelávacie centrum ALBERTÍNA

Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v sume 63 720 € sa podarilo dokončiť Vzdelávacie centrum do finálnej podoby tak, aby mohlo slúžiť svojmu účelu. Múzeum Milana Rastislava Štefánika rozširuje tým svoju ponuku služieb pre návštevníkov o vzdelávacie aktivity realizované formou zážitku, kultúrne podujatia, audiovizuálne pásma, prezentácie filmových dokumentov, denné letné tematické tábory pre deti, odborné semináre, besedy, prednášky či tvorivé workshopy. Pri slávnostnom odovzdaní objektu do prevádzky sa v sobotu 14.5.2022 uskutočnili zážitkové scénické prehliadky „Príbehy z Milanovho kufríka“, premietal sa filmový medailón o obci Košariská a uskutočnila sa beseda „Príbeh hrdinu“ s autormi knižných diel pre deti o Štefánikovi. Múzeum M. R. Štefánika má naplánovaných množstvo zaujímavých aktivít počas celého roka.

 

 

Albertína Zuzana Štefániková, rod. Jurenková

25. apríl 1853 Turá Lúka – 7. jún 1928 Spišská Nová Ves

 

Pri formovaní osobnosti M. R. Štefánika nezabúdame na zásluhy jeho matky, ktorá výraznou mierou zasiahla do rozvíjania charakterových vlastnosti svojho syna. Ona vniesla pokoj a porozumenie do rodinného prostredia, jej vďačíme za jeho život. Albertína pochádzala z uvedomelej slovenskej rodiny, kde sa udržiavala a rozvíjala národná tradícia a túžba po samostatnosti slovenského národa. Od svojho otca často počúvala, ako bojoval s Hurbanom a dobrovoľníkmi proti maďarským gardám za slobodu slovenského národa a posolstvo odovzdala aj svojim deťom. Úspešné študentské roky a vedecká kariéra Milana v nej vyvolávali obrovskú hrdosť a aj keď Milan žil ďaleko od nej, udržiavali aktívny kontakt prostredníctvom písomnej korešpondencie. Július Bodnár vo svojich spomienkach píše, že v Milanovi sa šťastne spojili povahy oboch rodičov, otcova odvaha a vytrvalosť a matkina nenáročnosť a nežnosť. Odkaz generála Milana Rastislava Štefánika nesie bohatú spleť fascinujúcich zážitkov, objavov, medzinárodných diplomatických úspechov, ktoré za svoj krátky a intenzívny život dosiahol. Hľadáme ďalšie cesty, ako s pomocou partnerov zrealizovať projekt komplexnej obnovy areálu rodiska Milana Rastislava Štefánika do stavu, ktorý odráža význam jeho osobnosti pre Slovensko.

 

Sme odhodlaní vrátiť punc výnimočnosti miestu, odkiaľ pochádza ikona slovenskej histórie

 

Charizmatický gen. Milan Rastislav Štefánik je príkladom odvážneho a vytrvalého človeka, ktorý bol schopný uskutočniť svoju víziu v prospech národa a ako jedna z mála osobností vzbudzuje u Slovákov hrdosť. Hvezdár, vedec, vojenský letec, cestovateľ, dobrodruh, zručný diplomat a politik – každý si v jeho životnom príbehu niečo nájde.

 

Obnova areálu si žiada komplexný prístup, preto obec, nadšenci a podporovatelia pripravili architektonickú štúdiu.

 

Štúdia nadväzuje na dokončené Vzdelávacie centrum ALBERTÍNA, Projekt obnovy areálu rodiska M. R. Štefánika je rozdelený na 4 ďalšie etapy:

 

1. etapa – podbránie a nádvorie rodného domu

2. etapa – park pod rodným domom – severná časť

3. etapa – okolie kostola – južná časť areálu

4. etapa – obnova a modernizácia priestorov Národného domu Štefánikovho

 

 

Pomôžte nám urobiť ďalší veľký krok

 

V Košariskách cítime veľkú hrdosť a odhodlanie postupne komplexnú obnovu areálu úspešne dokončiť. Uvedomujeme si, že sa nám to nepodarí bez finančnej podpory partnerov, ktorí považujú za kľúčové rozvoj kultúrneho vzdelania. Generál Milan Rastislav Štefánik bol výnimočný muž, ktorý si za svoj krátky život vďaka nebojácnosti a ohromnému talentu získal uznanie na celom svete. Je naším poslaním živiť jeho príbeh a odkaz aj pre ďalšie generácie.

 

Obec Košariská zriadila transparentný účet s cieľom získania finančných prostriedkov potrebných na komplexnú obnovu areálu rodiska M. R. Štefánika.

 

Transparentný účet dostupný na webovom sídle www.transparentneucty.sk

Názov účtu: Múzeum M. R. Štefánika

Číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 8406 8941

 

Autor: Štefan Antol (starosta obce Košariská), Lucia Havrlentová (Projektová manažérka)

Foto: Kopanice.sk

Video: Kopanice.sk

Galéria

Komentáre (0)

Musíte sa pre pridávanie komentárov...

Ešte neboli pridané žiadne komentáre, buďte prvý a začnite konverzáciu...