Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Služby Novinky Podujatia Recepty Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2024 Stingray Studio

Bzince pod Javorinou

Bzince pod Javorinou č. 348, 916 11 Nové Mesto n. Váhom Súradnice: 48.787332, 17.771430

+421 907 776 580 podatelna@obecbzince.sk obecbzince.sk

Kraj: Trenčiansky samosprávny kraj

Okres: Nové Mesto nad Váhom

Počet obyvateľov: 2 089

Rozloha: 3 353 ha

Obec Bzince pod Javorinou leží v malebnom kraji pod najvyšším vrchom Bielych Karpát – Javorinou (970 m n/m).

 

Súčasný názov obce Bzince pod Javorinou sa po storočiach menil. Od starých maďarských názvov Bot, Bott, Bod, Bottfalu, Bottfalva, Felsöbotfalu, Felsö Bottfalva – Horné Bzince, Alsóbotfalu, Alsó Bottfalva – Dolné Bzince, slovanských názvov Wezdenech a Byzench až po slovenské Bzinc, Bzinec.

 

Zo starých cirkevných a svetských rukopisov v latinčine a maďarčine sa nedá jednoznačne určiť presný pôvod názvu obce. Pokúsil sa o to už pred vyše 127 rokmi bzinský katolícky kňaz Jozef Beneš, ktorý napísal, že mnohé dediny majú svoje pomenovania podľa prírodných reálií a uviedol konkrétne príklady: „1. Od stromov: Brezová, Jablonica, Hrušové, … , 2. Od polohy: Hlboké, Nižná, … , 3. Od krov: Bezince, Hlohovec, …

 

Zdroj: Obecný web, Wikipedia

Symboly

Erb obce

V striebornom štíte dve navzájom prepletené zelené vetvičky bazy, jedna s čiernymi a druhá s červenými plodmi.

Poloha

Bzince sa nachádzajú v kontaktnej zóne štyroch významných geomorfologických jednotiek: Malých Karpát, Bielych Karpát, Myjavskej pahorkatiny a Považského podolia. Obec leží na sútoku Kamečnice a jej ľavostranného prítoku Vrzavky v zníženine medzi Bielymi a Malými Karpatmi. Jej katastru ako celku dominuje Veľká Javorina (970 m n. m.), najvyšší vrchol Bielych Karpát. Samotnú obec tvorí päť častí: Bzince pod Javorinou, Cetuna, Hrubá Strana, Hrušové a Vrzavka. Z nich prírodne najpôsobivejšia je Cetuna, v ktorej vyviera skvelá pitná voda. Okresné mesto Nové Mesto nad Váhom je od obce vzdialené 5,5 km juhovýchodným smerom, druhé najväčšie mesto okresu Stará Turá 6 km juhozápadným smerom.

História

Obec Bzince pod Javorinou vydala v roku 1997, pri príležitosti 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci  publikáciu "Bzince pod Javorinou". Táto publikácia zachytáva históriu a prítomnosť Bziniec pod Javorinou, Hrušového a kopaníc. Je určená širokému okruhu záujemcov o poznanie minulosti Bziniec, Hrušového, kopaníc, svojich vlastných koreňov, dávnych i nedávnych súvislostí. Publikáciu je možné zakúpiť si na obecnom úrade v Bzinciach pod Javorinou.

Kultúra

Múzeum nár. umel. Ľ. R. Podjavorinskej Bzince pod Javorinou

Správca: Ivan Mrázik

Kontakt: 0918527886

 

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok: Zatvorené

Utorok: 09:00 - 14:00

Streda: 09:00 - 14:00

Štvrtok: 09:00 - 13:00

Piatok: 09:00 - 13:00

Sobota: Dohodou (Na objednávku)

Nedeľa: Dohodou (Na objednávku)

 

VSTUPNÉ

Dospelí: 0,80€

Dôchodcovia: 0,50€

Deti (od 6 rokov): 0,50€

Deti (do 6 rokov): Zadarmo

 

Obecná knižnica nár. umel. Ľ. R. Podjavorinskej Bzince pod Javorinou

Knihovník: Ivan Mrázik

OTVÁRACIE HODINY

Štvrtok: 15:00 - 17:00

 

Javorina Tour

Stretnutie cykloturistických patriotov na Veľkej Javorine. Každý cykloturista obdrží pivo a pamätný odznak slávnosti.

 

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine

Javorina je symbolom bratstva týchto dvoch susedných národov už viac ako storočie.

Slávnosť je sprevádzaná kladením vencov na pamätník a bohatým programom na uctenie si bratstva medzi Čechmi a Slovákmi.

Životné prostredie

Na územie obce Bzince pod Javorinou zasahujú dve chránené krajinné oblasti. Na juhu zasahuje do katastra CHKO Malé Karpaty a severnú časťzaberá CHKO Biele Karpaty. V katastri obce sa nachádza jedna prírodná rezervácia, resp. jej časť a to PR Veľká Javorina. Ide o rezerváciu s ochranou vrcholovej lúky a javorovo-bukového lesa pralesovitého charakteru, ako i ojedinelej flóry a fauny. Časť PR sa nachádza v katastri obce Lubina, kde sa nachádza aj najvyšší vrch Bielych Karpát Veľká Javorina. Na území obce sa taktiež nachádza prírodná pamiatka PP Cetuna. Ide o významnú mokraď o výmere 0,29 ha, ktorá je zapísaná v Zozname mokradí v zmysle záverov Ramsarskej konvencie. Ide o ochranu najcennejšieho zvyšku slatinnej lúky masívu Javoriny s výskytom typicky slatinných a ohrozených druhov.

Zaujímavosti

Ľudmila Riznerová-Podjavorinská

Určite najznámejšou rodáčkou je národná umelkyňa Ľudmila Riznerová - Podjavorinská. Narodila sa 26. apríla 1872 v Horných Bzinciach - učiteľovi Karolovi Riznerovi ako ôsme dieťa. Jej otec bol zaneprázdnený školou a nemohol sa veľmi venovať rodine. Ľudmila rástla pod vedením evanjelického kňaza Jána Lešku, zásluhou ktorého začala písať. Bola prvou slovenskou spisovateľkou, ktorá bola ocenená titulom národná umelkyňa (1947). V Bzinciach prežila väčšinu života, ale v roku 1910 sa presťahovala do Nového Mesta nad Váhom. Písala hlavne pre deti a mládež, ale písala poviedky i pre dospelých, hlavne so sociálnou tematikou. Zomrela 2. marca 1951, pochovaná je na cintoríne v Bzinciach pod Javorinou. Dňa 23. októbra 1960 bola odhalená pamätná tabuľa národnej umelkyne Ľ. R. Podjavorinskej na jej rodnom dome. Slávnostného aktu sa zúčastnili občania z celého podjavorinského kraja a veľa významných osobností, medzi ktorými napr. Maša Haľamová, Hana Zelinová ai. Pri tejto príležitosti bola sprístupnená i pamätná izba, kde je sústredené jej bytové a pracovné zariadenie, ako i rôzne rukopisy, fotografie, a iné.

 

Rudolf Macúch

Rudolf Macúch bol semitológom, iránistom, jazykovedcom a univerzitným profesorom na Teheránskej univerzite a Ústave pre semitológiu a arabistiku pri Univerzite Berlín.

 

Marianna Komorová

Marianna Komorová je známou spisovateľkou, členkou Spolku slovenských spisovateľov a redaktorkou.

Mapa obce