Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Služby Novinky Podujatia Recepty Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2024 Stingray Studio

Bukovec

Bukovec 50, 906 14 Myjava Súradnice: 48.699455, 17.496863

+421 905 112 341 obecnyurad.bukovec@mail.t-com.sk bukovec.eu

Kraj: Trenčiansky samosprávny kraj

Okres: Myjava

Počet obyvateľov: 406

Rozloha: 1560 ha

Obec Bukovec leží v západnej časti Myjavskej pahorkatiny. Nadmorská výška v strede obce je 360 m n. m. a jej celková rozloha je 1560 ha. V roku 1592 bola vydaná pre obec Bukovec zakladacia listina. Bukovec sa rozvíjal uprostred nedostupných a mĺkvych hôr, preto v ňom nachádzali útočisko všetci tí, ktorí museli utekať pre náboženské nepokoje alebo kruté utláčanie.

 

Zdroj: Obecný web, Wikipedia

Symboly

Erb obce

Zo spodného okraja zeleného štítu vyrastajúci zlatý bukový peň vľavo so zlatým päťlistým výhonkom, na pni stojaci muž odetý v červenom kabátci so zlatými gombíkmi, v strieborných nohaviciach, čiernych čižmách a čiernej baranici, v pravici so striebornou sekerou na zlatom porisku.

 

Vlajka obce

Obecná vlajka pozostáva z pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, zelenej, bielej, červenej, čiernej, červenej, bielej, zelenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Poloha

Obec Bukovec leží v západnej časti Myjavskej pahorkatiny. Nadmorská výška v strede obce je 360 m n. m. a jej celková rozloha je 1560 ha.

História

Najstaršou kultúrnou pamiatkou v obci je rímskokatolícky kostol zo 17. storočia, upravený v 18. storočí. V rokoch 1824 – 1829 bol vybudovaný evanjelický klasicistický kostol. Ďalšou významnou historickou budovou v obci je renesančná zvonica z konca 19. storočia. V obci mali istú dobu pôsobisko i významné slovenské osobnosti ako Július Bodnár, historik a etnograf, ktorý tu pôsobil v rokoch 1897 až 1926 a v rokoch 1927 – 1934 tu našiel svoje útočisko Vladimír Roy – básnik a prekladateľ.

Kultúra

Obec spolupracuje s jednotlivými klubmi a spolkami, ktoré v nej vyvíjajú činnosť na organizovaní viacerých kultúrnych podujatí v obci počas celého roka. Každoročne je organizované kultúrne podujatie pri príležitosti výročia založenia obce, na ktorom sa zúčastňujú všetky združenia pôsobiace v obci. Počas plesovej sezóny sa v obci každoročne koná ples, ktorý organizuje poľovnícke združenie. Telovýchovná jednota sa stará o športové vyžitie usporiadaním futbalových zápasov a turnajov.

Životné prostredie

Chotár obce je krásny, pahorkovitý kraj, tvorený vysokou pláňou prerytou dolinami a výmoľmi. Vodstvo vytekajúce z bukovského chotára sa vlieva do rieky Myjava. V okolitých miešaných lesoch si prídu na svoje milovníci prírody, hubári i poľovníci. Plodmi lesa sú huby (dubáky, májovky, masliaky…), jahody, maliny a jalovec. Z divej zveri sa tu vyskytuje zajac, králik, srnčia zver, divá sviňa, líška, kuna a tchor. Príjemným zážitkom je vychádzka na neďalekú zrúcaninu hradu Branč. Atrakciou je i nevídaný geomorfologický útvar, ktorý vznikol pri zosuve pôdy v roku 2006 pri osade u Kubicov.

 

Z hľadiska ochrany prírody sú v obci zaujímavé nasledujúce územia, ktoré sú navrhnuté ako genofondové významné lokality:

Žriedlovský potok – zachované ekosystémy vodného toku – prirodzené koryto i druhové zloženie

Drviská – zachované lesné cenné ekosystémy v bradlovom pásme, prevažne dubo - hrabiny, vyskytujú sa aj lúky, sady, skalné útvary, na západnom výbežku xerotermné porasty skál a sutín, bohato kosené lúky a lúčne sady s veľkým množstvom ohrozených druhov. Územie je typickým kopaničiarskym osídlením so špecifickým spôsobom hospodárenia. Významné sú i porasty na nive vodného toku a brehové porasty.

Debernícky potok – jelšový brehový porast vodného toku s dobrou štruktúrou

Chrčkova dolina – zachovaný brehový porast vodného toku, lúčne úhory, prameniskové mokrade.

Zaujímavosti

Turistický oddiel v Bukovci

Turistický oddiel v našej obci vznikol v 60. rokoch, vďaka partii futbalistov, ktorí svoj čas radi trávili v prírode.  Vytvorili spolok kamarátov turistiky, ktorý spísali stanovy k právnej subjektivite, na základe ktorých bol spolok prijatý pod klub Slovenských turistov. Zo získaných prostriedkov od KST boli zakúpené stany a spacie vaky.

Galéria

Mapa obce