Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Novinky Podujatia Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2018 Stingray Studio

#

Bukovec

Bukovec 50, 906 14 Myjava Súradnice: 48.699455, 17.496863

+421 905 112 341 obecnyurad.bukovec@mail.t-com.sk bukovec.eu

Kraj: Trenčiansky samosprávny kraj

Okres: Myjava

Počet obyvateľov: 406

Rozloha: 1560 ha

Obec Bukovec leží v západnej časti Myjavskej pahorkatiny. Nadmorská výška v strede obce je 360 m n. m. a jej celková rozloha je 1560 ha. V roku 1592 bola vydaná pre obec Bukovec zakladacia listina. Bukovec sa rozvíjal uprostred nedostupných a mĺkvych hôr, preto v ňom nachádzali útočisko všetci tí, ktorí museli utekať pre náboženské nepokoje alebo kruté utláčanie.

Symboly

Erb obce

Zo spodného okraja zeleného štítu vyrastajúci zlatý bukový peň vľavo so zlatým päťlistým výhonkom, na pni stojaci muž odetý v červenom kabátci so zlatými gombíkmi, v strieborných nohaviciach, čiernych čižmách a čiernej baranici, v pravici so striebornou sekerou na zlatom porisku.

 

Vlajka obce

Obecná vlajka pozostáva z pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, zelenej, bielej, červenej, čiernej, červenej, bielej, zelenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Poloha

Obec Bukovec leží v západnej časti Myjavskej pahorkatiny. Nadmorská výška v strede obce je 360 m n. m. a jej celková rozloha je 1560 ha.

História

Najstaršou kultúrnou pamiatkou v obci je rímskokatolícky kostol zo 17. storočia, upravený v 18. storočí. V rokoch 1824 – 1829 bol vybudovaný evanjelický klasicistický kostol. Ďalšou významnou historickou budovou v obci je renesančná zvonica z konca 19. storočia. V obci mali istú dobu pôsobisko i významné slovenské osobnosti ako Július Bodnár, historik a etnograf, ktorý tu pôsobil v rokoch 1897 až 1926 a v rokoch 1927 – 1934 tu našiel svoje útočisko Vladimír Roy – básnik a prekladateľ.

Kultúra

Obec spolupracuje s jednotlivými klubmi a spolkami, ktoré v nej vyvíjajú činnosť na organizovaní viacerých kultúrnych podujatí v obci počas celého roka. Každoročne je organizované kultúrne podujatie pri príležitosti výročia založenia obce, na ktorom sa zúčastňujú všetky združenia pôsobiace v obci. Počas plesovej sezóny sa v obci každoročne koná ples, ktorý organizuje poľovnícke združenie. Telovýchovná jednota sa stará o športové vyžitie usporiadaním futbalových zápasov a turnajov.

Životné prostredie

Chotár obce je krásny, pahorkovitý kraj, tvorený vysokou pláňou prerytou dolinami a výmoľmi. Vodstvo vytekajúce z bukovského chotára sa vlieva do rieky Myjava. V okolitých miešaných lesoch si prídu na svoje milovníci prírody, hubári i poľovníci. Plodmi lesa sú huby (dubáky, májovky, masliaky…), jahody, maliny a jalovec. Z divej zveri sa tu vyskytuje zajac, králik, srnčia zver, divá sviňa, líška, kuna a tchor. Príjemným zážitkom je vychádzka na neďalekú zrúcaninu hradu Branč. Atrakciou je i nevídaný geomorfologický útvar, ktorý vznikol pri zosuve pôdy v roku 2006 pri osade u Kubicov.

 

Z hľadiska ochrany prírody sú v obci zaujímavé nasledujúce územia, ktoré sú navrhnuté ako genofondové významné lokality:

Žriedlovský potok – zachované ekosystémy vodného toku – prirodzené koryto i druhové zloženie

Drviská – zachované lesné cenné ekosystémy v bradlovom pásme, prevažne dubo - hrabiny, vyskytujú sa aj lúky, sady, skalné útvary, na západnom výbežku xerotermné porasty skál a sutín, bohato kosené lúky a lúčne sady s veľkým množstvom ohrozených druhov. Územie je typickým kopaničiarskym osídlením so špecifickým spôsobom hospodárenia. Významné sú i porasty na nive vodného toku a brehové porasty.

Debernícky potok – jelšový brehový porast vodného toku s dobrou štruktúrou

Chrčkova dolina – zachovaný brehový porast vodného toku, lúčne úhory, prameniskové mokrade.

Zaujímavosti

Turistický oddiel v Bukovci

Turistický oddiel v našej obci vznikol v 60. rokoch, vďaka partii futbalistov, ktorí svoj čas radi trávili v prírode.  Vytvorili spolok kamarátov turistiky, ktorý spísali stanovy k právnej subjektivite, na základe ktorých bol spolok prijatý pod klub Slovenských turistov. Zo získaných prostriedkov od KST boli zakúpené stany a spacie vaky.

Mapa obce