Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Služby Novinky Podujatia Recepty Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2024 Stingray Studio

Čachtice

Malinovského 769, 916 21 Čachtice Súradnice: 48.712121, 17.786682

+421 327 401 025 obec@cachtice.sk cachtice.sk

Kraj: Trenčiansky samosprávny kraj

Okres: Nové Mesto nad Váhom

Počet obyvateľov: 3 998

Rozloha: 3 257 ha

Obec má približne 4 000 obyvateľov. Hlavnou atrakciou je množstvo pamiatok ako aj dva kilometre vzdialené zrúcaniny. Za obcou smerom na Višňové vedie malebná cesta dolinou nad potokom Jablonka. Súbežne s cestou vedie jednokoľajná železnica. V katastrálnom území obce sa nachádza časť NPR Čachtický hradný vrch.

 

Zdroj: Obecný web, Wikipedia

Symboly

Erb obce

Heraldicky správny erb obce Čachtice má túto podobu: V červenom štíte strieborný kráľ – sv. Ladislav - v striebornom brnení, so zlatou korunou na hlave, v zlatom, striebrom lemovanom plášti, so striebornou halaparňou na zlatom porisku v pravici a zlatým krížom ukončeným zemským jablkom v ľavici.

 

Vlajka obce

pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/5), červenej (1/5) a žltej (2/5). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

 

Pečať obce

je okrúhla, uprostred s kruhopisom OBEC ČACHTICE. Pečať má priemer 35 mm.

Poloha

Čachtice sa nachádzajú na styku Malých Karpát a Podunajskej nížiny asi 7 km južne od Nového Mesta nad Váhom v nadmorskej výške 203 metrov.

História

Osídlenie Čachtíc v praveku dokazuje množstvo archeologických nálezov od neolitu až po slovanské sídlisko z 8. až 9. storočia. Písomné pramene ju uvádzajú v roku 1263 ako Chekche, 1276 – "Chechte", 1299 – Chechte", 1505 – "Csejthe".

 

Pôvodne patrila Nitrianskemu hradu, neskôr panstvu Čachtického hradu postaveného v prvej polovici 13. storočia. V roku 1392 dostali výsadu zemepanského mestečka s erbom svätého Ladislava. Turci ich spustošili v roku 1599. Obyvatelia sa pôvodne zaoberali roľníctvom, vinohradníctvom a remeslami, ktoré rozvinuli najmä habánski usadlíci zo 17. storočia. Roku 1847 sa tu uskutočnilo výročné zhromaždenie Tatrína, ktorého členovia sa dohodli na spisovnej slovenčine podľa Štúrovej koncepcie.

Kultúra

Mikuláš na Čachtickom hrade

Mikuláš zavíta aj na čachticky hrad, kde sa môžete okrem stretnutia s Mikulášom aj  dozvedieť o vianočných zvykoch, ochutnať tradičný medovník a zahriať sa čajom.

 

Bathory cross CROSS (Čachtický krvák)

Finále trailovej série štyroch behov pod názvom "Výživná štvorka" tentokrát v karpatských lesoch v okolí Čachtického hradu. Parametre trate, dĺžka 23 km s prevýšením 950m. Po skončení bude pripravené voňavé občerstvenie.

Zaujímavosti

Katakomby

Obec poľnohospodárskeho charakteru s vynikajúcimi vinohradníckymi pivnicami, aké široko ďaleko nevidieť. Je zaujímavé, že za niektorými kamennými lisovňami a pivnicami nachádzali sa chodby – katakomby (zaužívaný výraz v Čachticiach), ktoré mali vlastnosť tajných priestorov a slúžili ako úkryty pre ľudí a iste aj ich majetky, či náboženské ciele. Najrozsiahlejšie boli priestory Na doline pod záhradou Nádašdyovcov. Vykopané do žltej hliny – spraše, s hladkými stenami, románskymi a gotickými klenbami. Podobné sú známe na Zádvorí grófa Revaja (Revay) rodín Jesenskej a Slíšovej (neskôr Konopovej – Urbanovej). Tieto priestory neboli nikdy štátom chránené, boli aj sú v rukách súkromných vlastníkov, ktorí sa v niektorých prípadoch „postarali“ o ich znehodnotenie. Dnes o nich hovoríme ako o bývalých pamiatkach, pretože sú na mnohých miestach vrátane vchodov zasypané a nebezpečné pre návštevníka. Len vínne pivnice boli najmä na hlavnej ulici od Ulice osloboditeľov po kostol, v Kúrii, Revolučnej ulici, na Zádvorí, v Medzihorskej a na dnešnej Ulici Jozefa Urbanovského. Boli vynikajúce na uskladnenie vína, niekedy aj poľnohospodárskych produktov (zemiakov, repy) – kamenné s primeranou vlhkosťou a vynikajúcim vetraním. Na základe poznania a literatúry o nich bližšie pojednáva Vladimír Ammer v bibliografii Čachtice.

 

Ctibor I.

Ctibor I. ( * 1347 Ctiborice, Poľsko; + 1414 pochovaný v Krakove) Vojvoda sedmohradský, okolo roku 1390 dal postaviť čachtický kostol, rozšíril hrad o kaplnku, dielne, hospodárske stavby, v roku 1408 daroval farskému kostolu mlyn na ulici Kút.

 

Michal Orság de Gut 

 Čachtické hradné panstvo dostal od kráľa Žigmunda v roku 1436 – kráľovský pokladník a platín v rokoch 1458-1484 – na jeho žiadosť oslobodil panovník Čachtice od platenia daní a tridsiatkov – venoval stálu pozornosť obranyschopnosti hradu, dbal o jeho zveľadenie – pripisuje sa mu rozvoj vinohradníctva na panstve.

 

Alžbeta Bátoryová 

(* 1560 v Nyírbátore; + 21. 08. 1614 Čachtice) 8. mája 1575 sa vydala za Františka Nádašdyho I., mala 5 detí z toho 2 zomreli v útlom veku. Jej manžel zomrel 4. januára 1604 v Sárvári. Je známa svojimi hroznými výčinmi páchanými na nevinných dievčatách a mladých ženách.

 

Michal Klimko

(* 29. 11. 1750 Smolník; + 15. 08. 1818 Bratislava) Farár v Čachticiach 1783-1814 – jeden z prvých členov Učeného slovenského Tovarišstva – prekladal z nemčiny Metastázia – Uhlichovu drámu Krizant a Daria do Bernolákovej slovenčiny (1793) – dal opraviť kostol a školu – fare zanechal časť svojho majetku – podporoval chudobných.

 

Jozef Urbanovský

(* 01. 09. 1793 Urbanov; + 02. 09. 1865 Urbanov) Farár v Čachticiach 1833-1851 – významná osobnosť slovenského národa – príslušník mladšej bernolákovskej generácie, neskôr sa prihlásil k iniciatívam Tatrína a snahám o slovenské národné zjednotenie – na jeho pozvanie uskutočnila sa 9. a 10. 08. 1847 pamätná „sednica“ Tatrína v Čachticiach – za jeho pôsobenia bola vyvýšená budova fary o jedno poschodie, dal vybudovať kaplánku a hospodárske budovy.

 

Augustína Khollová

(* 31. 07. 1882 Svätý Kríž nad Váhom; + 21. 01. 1938 Čachtice) Popredná slovenská včelárka – so svojimi prácami z medového pečiva sa zúčastňovala výstav po celej ČSR – od roku 1934 členka Krajského ústredia spolkov včelárskych na Slovensku – predsedníčka Živeny v Čachticiach – usporiadali výstavy, plesy, z kt. čistý zisk dávali sociálne slabým rodinám, najmä deťom.

 

Jozef Masarik

(* 15. 02. 1893 Čachtice; + 21. 06. 1948 Čachtice) Notár v Čachticiach a Nitre – v roku 1918 založil prvé okresné múzeum v Čachticiach – publicista – napísal „historickú scénu“ Čachtická krvavá pani, kt. uviedol divadelný krúžok 28. 08. 1932 na Čachtickom hrade.

 

RNDr. Eduard Šimo, CSc.

(* 09. 08. 1923 Čachtice) Hydrológ – 1949-1953 pracovník dnešného Geografického ústavu SAV, od roku 1954 Ústavu hydrológie a hydrauliky SAV. Autor vyše 30 vedeckých a odborných štúdií – vyznamenaný Čestnou plaketou A. Stodolu za zásluhy v technických vedách (1973).

 

Valer Vlado 

(* 20. 08. 1933 Čachtice) Hudobník – pedagóg – 1957 absolvoval na Konzervatóriu hru na trúbku – 39 rokov člen Slovenskej filharmónie – hral v orchestri Siloša Pohanku a v Malokarpatskej kapele.

 

Ladislav Trebatický 

(* 19. 10. 1937 Bratislava) Športový letec – akrobat – úspešný reprezentant republiky – na 9. ročníku súťaže leteckých akrobatov v anglickom Coventry, známej ako Lockheed Trophy získal 3. miesto.

 

Profesor Karol Ondreička

( * 23. 04. 1944 Čachtice; + 2003 Bratislava) Absolvent Pedagogickej fakulty VŠP v Nitre a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave – akademický maliar – pedagóg na VŠVU a Komenského univerzite v Bratislave – má bohatú výstavnú činnosť – držiteľ početných cien a uznaní.

Galéria

Mapa obce

Kľúčové slová