Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Služby Novinky Podujatia Recepty Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2024 Stingray Studio

Nedávno, počas Michalského jarmoku sa v Myjave uskutočnil už 8. ročník kopaničiarskej oblastnej výstavy drobnochovateľov. Vystavovalo na nej 84 chovateľov viac ako 600 exponátov holubov, králikov, hydiny, exotické vtáctvo a niekoľko hospodárskych zvierat – kôz a oviec.

 

Organizované chovateľské spolky na kopaniciach majú pomerne bohatú históriu. Treba povedať, že prvé drobnochovateľské spolky na Slovensku vznikali v roku 1946 a zamerané boli najmä na holubárstvo (poštové holuby). Podobne aj v Myjave vznikol prvý chovateľský spolok v roku 1956 pod hlavičkou niekdajšieho Zväzarmu. Väčšina jeho zakladateľov už nie je medzi nami. K tým čo sa najviac zaslúžili o založenie chovateľskej organizácie v Myjave patrili p. Bašnár, Kročian, Šebík, Kadlečík, Majtán, Vážny, J Hučko a Š. Hučko, Deván, Kubica, Smyčka, Kulíšek a ďalší. V šesťdesiatych rokoch sa časť drobnochovateľov odčlenila od holubárov a vznikol myjavský zväz drobnochovateľov, kde patril aj chov hospodárskych zvierat. V tom čase začali usporadúvať aj prvé chovateľské výstavy najskôr v budove bývalého Poľnohospodárskeho učilišťa a neskôr to bolo aj v areáli štadióna a pri Spoločenskom dome. Vtedy drobnochovatelia na Slovensku uchovávali genofond chovných zvierat na čo dostávali od štátu finančný príspevok a prídel krmiva pre zvieratá, za to museli plniť tzv. kontingenty (dodávky živočíšnych produktov).

 

Jeden zo zakladateľov holubárstva v Myjave, už nežijúci Štefan Hučko s jedným z najaktívnejších chovateľov holubov, ktorého ocenili aj na tohtoročnej výstave Dušanom Svitkom

 

Boli to obdobia, keď členská základňa v Myjave dosahovala aj 120 členov a postupne vznikali aj ZO SZD vo Vrbovciach, Brestovci, v Starej Myjave, Jablonke, Priepasnom a v ďalších kopaničiarskych obciach. V 90. rokoch dotácie od štátu prestali a členská základňa začala klesať. Niektoré ZO zanikli úplne iné sa pričlenili k Myjave. Napriek snahe o opätovné zvýšenie členstva v novom okrese Myjava aj odčlenením od OV SZD Senica a vytvorením nového Oblastného výboru SZCH Myjava v roku 1996, ku ktorému sa okrem domácich prihlásili ZO Vrbovce, Krajné, Jablonka, Stará Myjava, Priepasné, Brestovec, Stará Turá – Topolecká, Kostolné – Babulicov vrch, Poriadie a Rudník, nepodarilo sa všetky organizácie udržať a niektoré z nich do roku 2004 zanikli. Hrozilo, že skončí svoju činnosť aj Oblastný výbor Myjava, avšak vďaka obetavosti a iniciatíve vtedajších ale i súčasných členov ZO, sa podarilo Oblastný výbor SZCH Myjava zachovať a tak napr. pri 20. výročí svojho vzniku t.j. v r. 2016 združoval 5 ZO SZCH – Myjava, Brestovec, Priepasné, Vrbovce a Babulicov vrch.

 

 

Vďaka záujmu o chovateľstvo sa po 14 rokoch podarilo obnoviť aj oblastné výstavy, keď prvá Kopaničiarska oblastná výstava v Myjave sa uskutočnila v r. 2012. Veľkú zásluhu na tom má najmä mladý tajomník OV Denis Líška, ale aj ďalší funkcionári i radoví členovia SZCH ako P. Majtán (súčasný predseda),Peter Slaný (ekonóm), J. Hučko (odbor králiky), J. Ochodnický (hydina), M. Rodenák (holuby), Š. Adamec, p. Ušiak, Hamerlík, F. Smyčka, M.Lukačovičová, D. Svítek a mnohí ďalší, ktorí sa zaslúžili o to, že chovateľstvo v Myjave a v okolitých kopaniciach stále prekvitá. Svedčí o tom aj tohtoročný už 8. ročník Kopaničiarskej oblastnej výstavy, na ktorom oceňovali najkrajšie chovateľské exponáty od 84 chovateľov, ktorí vystavovali 172 králikov, 189 holubov, 206 kusov hydiny a 41 vtáčích exotov.

 

Fotografia z výstavy pri svojich exponátoch – kamerunských ovciach je jeden z najaktívnejších členov SZCH J. Hučko

 

Autor: F. Lhotský

Foto: F. Lhotský

Galéria

Kľúčové slová

Komentáre (0)

Musíte sa pre pridávanie komentárov...

Ešte neboli pridané žiadne komentáre, buďte prvý a začnite konverzáciu...