Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Služby Novinky Podujatia Recepty Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2024 Stingray Studio

Priepasné

Priepasné 109, 906 15 Košariská Súradnice: 48.700486, 17.588965

+421 346 547 435 podatelna@priepasne.sk priepasne.sk

Kraj: Trenčiansky samosprávny kraj

Okres: Myjava

Počet obyvateľov: 384

Rozloha: 1 371 ha

 

Túto obec netvoria paneláky či zastavané plochy ale predovšetkým kopce, lesy, lúky, sady, ktoré sú všade okolo nás. Prvý osadníci vyrubovali les, klčovali ho, vypaľovali a tak získavali lúky i role. Na dobre položených miestach si vybudovali roľnícke usadlosti.  Práve preto tu prevláda kopaničiarsky život, ktorý je súčasťou každého kto sa tu narodil alebo rozhodol žiť. Zo začiatku vývoja obce prevládalo pastierstvo čomu nasvedčuje aj pomenovanie obce Priepasné a Košariská. Aj dnes sú ľudia zvyknutí žiť po boku prírody. Dokonca sú od nej závislí. Väčšinu zeleniny či ovocia sú si schopný vypestovať sami. Vypestujú krásne plody, ktorými sa môžu pýšiť. Chovajú rôzne zvieratá a z časti nie sú závislí od obchodných reťazcov. Kopaničiarsky život však nie je vôbec jednoduchý.

 

 

Zdroj: Obecný web, Wikipedia

Symboly

Erb obce

Erb obce tvorí zelený podklad, na ňom je biela pec, ktorej polkruhy sú žltej farby.

 

Vlajka obce

Vlajku tvoria tri farby, ktoré sú zastúpené v piatich pozdĺžnych pruhoch. Tvoria ju farby žltá, biela zelená. Zelený pruh je v najširšom zastúpení a to v 3/7, biela a žltá sú zastúpené v 1/7. Vlajka je ukončená dvoma zastrihmi, ktoré siahajú do tretiny listu vlajky. Vlajka je v pomere 2:3.

 

Pečať obce

Prvý symbol je zaznamenaný z roku 1786, keď došlo k odtrhnutiu od Brezovej a vnikla obec Košariská- Priepasné. Mali spoločné pečatidlo, ktoré tvorila holubica s ratolesťou v zobáku bez kruhopisu.

Druhé pečatidlo bolo s tým istým motívom ale holubica bola otočená na opačnú stranu s kruhopisom „EX POSESIO KOŠARIC.A.PREPASNE“.

Tretia pečať z roku 1945 bola ako prvé pečatidlo ale mala kruhopis „MIESTNY NÁRODNÝ VÝBOR KOŠARISKÁ-PRIEPASNÉ “.

V roku 1957 sa Košariská a Priepasné stali samostatnou obcou a mali každá vlastnú pečať.
Súčasná pečať je okrúhla so symbolom pece a s kruhopisom „OBEC PRIEPASNÉ“

Poloha

Obec Priepasné sa nachádza na Juhozápadnej časti Slovenska. Rozprestiera sa na Myjavskej pahorkatine. Územne je obec začlenená do okresu Myjava, ktorá patrí do Trenčianskeho kraju.

Obec sa rozprestiera v doline, ktorá je obklopená kopcami. Reliéf obce je preto členitý a kopcovitý. Striedajú sa tu kopce s údoliami. Kopce majú výšku približne 500 m n.m. . Najznámejší  hrebeň vrhu nazývaný Bradlo, tvorí juhozápadnú hranicu a má výšku 544 m. Medzi ďalšie známe patrí Batková a Lipovec.  Najznámejší preto, pretože sa na ňom nachádza národná kultúrna pamiatka – Mohyla M. R. Štefánika.  Najnižšie položené chotári sú na hraniciach chotára u Minárčiny a na hraniciach chotára Pod Mierkovým. Tieto dva chotári majú totožnú výšku a to 300 m. n. m.

História

Obec Priepasné je odvodené od slova „prepásať, pásť“ . Pretože Priepasné bolo spojené s obcou Košariská, od ktorej sa odčlenila v roku 1957. Prevládalo tu pastierstvo. V Košariskách boli v minulosti košiare pre ovce a ovce sa prepásavali cez Priepasné. Hovorilo sa prepásať ovce na druhú stranu Bradla. Od toho vznikol názov obce. Často dochádzalo k chybe v názve obce, mnohí používali názov Priepastné od slova priepasť. Tento názov je chybný.

Kultúra

Muziganské Priepasné

Kopaničiarsky región je známy svojimi folklórnymi tradíciami, ktoré v majstroch ľudovej umeleckej výroby a členoch folklórnych súborov a skupín žijú dodnes. A nielen v nich. Uchovávanie a šírenie kultúrneho dedičstva predkov, ich hudobných, tanečných, speváckych a remeselných zvykov pretrvalo v miestnych obyvateľoch do súčasných dní. Počas podujatia vystúpia každoročne folklórne súbory. V rámci akcie prebieha aj výučba herného štýlu z Priepasného. Skúsení lektori, zaujímavé informácie o tradičnej hudobno-tanečnej kultúre, výborná atmosféra ako pri učení, tak pri voľnej zábave. Zavŕšenie výučby vystúpením na sobotňajšom podujatí pre verejnosť.

 

Tradičné stretnutie rodákov a priateľov Dunajskej Lužnej

Obec Priepasné a Dunajská Lužná udržujú dlhoročné priateľstvo.Akcia je začína kladením kytice k pamätníku vyjadrujúcim úctu k M. R. Štefánikovi a padlým "Priepaňancom" v 1. svetovej vojne. V srdečnej atmosfére a diskusii sa pozastavili pri strome družby, ktorý spoločne vysadili.

Životné prostredie

Väčšinu obce tvoria krásne lesy, ktoré sú domovom pre nespočetné množstvo zvierat, ktoré nám prinášajú radosť pri pohľade na nich. V minulosti ľudia na kopaniciach museli bojovať pre lúky a lesy. Často to bol dôvod prečo sa dostávali do sporu s blízkymi mestami ako napríklad Vrbové či Brezová. Preto by sme sa mali snažiť o zachovanie tejto krásnej prírody a obce, ktorá tu vyrástla.

Zaujímavosti

Ján Kolárik

Ján Kolárik sa narodil 6. 1. 1888 v Priepasnom v rodine roľníka. O jeho muzikantskom živote nemáme veľa informácií. Na husliach sa začal učiť hrať asi ako štrnásťročný, keď mu starý otec zhotovil jednoduché husličky. Postupom času si založil vlastnú bandu, s ktorou hrával na zábavách a svadbách v Priepasnom a okolí.

 

Ján Petrucha

Ján Petrucha sa narodil 6. augusta 1904 v Priepasnom v roľníckej rodine. Jeho starý otec bol jedným z prvých známych huslistov v regióne. Ján Petrucha ho nezažil hrávať a otec nebol hudobníkom, no muzikantské povedomie v rodine sa prejavilo v podpore hudobného nadania mladého Jána.

Galéria

Mapa obce