Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Služby Novinky Podujatia Recepty Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2024 Stingray Studio

Jablonka

Jablonka 51, 906 21 Jablonka Súradnice: 48.725849, 17.608703

+421 908 783 900 obecjablonka@centrum.sk jablonka.sk

Kraj: Trenčiansky samosprávny kraj

Okres: Myjava

Počet obyvateľov: 477

Rozloha: 1258 ha

Obec Jablonka so svojou rozlohou 1.258 ha je neoddeliteľnou súčasťou Myjavskej pahorkatiny. Leží na úpätí Bielych Karpát na ceste z Myjavy do Krajného. Susedí s Myjavou na západe, s Poliankou a Priepasným na juhu, s Krajným – Matejovcom na východe, s Kostolným a Rudníkom na severe.

Zo západnej strany obec chráni vrch Surovín a z juhu najvyšší bod obce, vrch Lipovec (499 m. n. m.). Obcou preteká potok Jablonka – Korytárka, ktorý tečie smerom na východ.

 

Zdroj: Obecný web, Wikipedia

Symboly

Všetky mestá Slovenskej republiky a aj mnohé obce majú svoju mestskú či obecnú symboliku, ktorá ich reprezentuje a charakterizuje navonok. Erb, pečať a zástava sú ich poznávacím znamením už po celé stáročia v regióne i v štáte. Symbolizujú našu kultúrnu vyspelosť nielen doma, ale aj v Európe, kde je naša heraldická tvorba vysoko oceňovaná. Erb, pečať a zástava by mali byť špecifické, jedinečné.

Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR prerokovala dňa 15. 5. 1995 návrh erbu obce Jablonka a odporučila ho na prijatie obecnému zastupiteľstvu a na zaevidovanie do Heraldického registra SR. Symboly obce Jablonka sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou J-17/95.

 

Erb obce

V modrom štíte strieborná kolmo postavená ryba sprevádzaná po bokoch dvomi zlatými jablkami so zlatými lístkami. Symbol ryby historicky vyjadruje niekdajšiu závislosť osady na meste Myjava. Symboly dvoch jabĺk predstavujú individuálny znak obce.

 

Vlajka obce

Vlajka obce Jablonka pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/6), bielej (2/6), modrej (2/6), žltej (1/6). Vlajka je ukončená tromi cípmi.

 

Pečať obce

Potreba používania obecnej pečate vznikla z dôvodu vydávania a potvrdzovania hodnovernosti obecných písomností.

Poloha

Leží na úpätí Bielych Karpát na ceste z Myjavy do Krajného. Susedí s Myjavou na západe, s Poliankou a Priepasným na juhu, s Krajným - Matejovcom na východe, s Kostolným a Rudníkom na severe.

Zo západnej strany obec chráni vrch Surovín a z juhu najvyšší bod obce, vrch Lipovec (499 m. n. m.). Obcou preteká potok Jablonka - Korytárka, ktorý tečie smerom na východ.

História

A prišiel deň, kedy sa začala písať história našej obce. Bolo to 1. apríla v roku 1955, keď ako jedna z okolitých piatych obcí vzniká na základe uznesenia KNV v Bratislave zo dňa 15. januára 1955 aj obec Jablonka. V čase svojho vzniku mala viac ako 1000 obyvateľov s 23 miestnymi časťami, čo sa zhruba zhoduje aj s dnešným počtom kopaníc, osád a samôt. Vtedy ešte obec nebola spojená s Myjavou pevnou cestou. Bol utvorený Miestny národný výbor, ktorého prvým predsedom sa stal Pavol Horniaček a tajomníkom Michal Chlebík. V roku 1961 preberá funkciu predsedu MNV pán Kulíšek a tajomníčka pani Kristína Borovská. Pán Kulíšek pôsobil v národných výboroch 28 rokov, z toho 22 rokov ako funkcionár v Jablonke. V roku 1983 bol predsedom MNV pán Jozef Hajtmánek, ktorý i neskôr po roku 1989 sa stal starostom obce až do roku 2002. Až do dobudovania kultúrneho domu v roku 1967 boli kancelárie MNV umiestnené v budove starej evanjelickej školy spolu s obchodom a pohostinstvom.

 

Po vojne a hlavne po vzniku obce sa začali podmienky na život našich občanov zlepšovať. 24. 7. 1955 bola slávnostne otvorená autobusová linka: Myjava - Jablonka a v roku 1958 bola táto linka predĺžená až do Krajného. Začalo sa s budovaním ostatných miestnych komunikácií. V roku 1957 bola postavená požiarna zbrojnica, v roku 1960 sa začalo s výstavbou kultúrneho domu, ktorý bol ukončený v roku 1967. V 1961 bol v celej obci aj s odľahlými kopanicami zavedený miestny rozhlas. V júni 1957 bolo započaté s elektrifikáciou a v roku 1960 bola elektrifikovaná celá obec. 3. októbra 1964 bol uskutočnený prvý telefónny hovor z našej obce.

 

24. februára 1965 bolo založené menšinové jednotné roľnícke družstvo v Jablonke, predsedníčkou bola zvolená žena Anna Chlebíková z Guzíc. V roku 1957 bolo rozšírené a predsedom sa stal Ján Boor, ktorý ho viedol až do odchodu na dôchodok. V 1973 sa naše družstvo zlúčilo s Poliankou a Rudníkom. Poľnohospodárske družstvo fungovalo až do revolúcie a zamestnávalo veľkú časť nášho obyvateľstva, bolo pýchou obce a pod vedením pána Boora dosahovalo jedny z najlepších výsledkov v okrese ba i v kraji. V období 60tych rokov bol zregulovaný potok Jablonka, občania si svojpomocne vybudovali vodovod: U Borovských, Guzice, Horniačkovia, Klbečkovci. Na štátny vodovod bola napojená Jablonka a Triančici.

Kultúra

Obec Jablonka sa aktívne zúčastňuje medzinárodných projektov s tématikou rozvoja turistiky a cestovného ruchu. Je aktívnym členom združenia Čachtice - Kopanice, vydáva svoje vlastné noviny "Jablonský klebetník", v jej centrálnej časti sa nachádza stravovacie zariadenie na veľmi slušnej úrovni, obec má svoju chatu, ktorá je takmer celý rok nepretržite obsadená turistami z blízkeho aj ďalekého okolia.

 

Gurmánske kopaničiarsko – slovácke hody

Združenie obcí Čachtice - Kopanice v spolupráci s cezhraničným partnerom Východní Slovácko usporiadali Gurmánske kopaničiarsko-slovácke hody. Podujatie je súčasťou projektu "Chute nášho priateľstva".

Zaujímavosti

Rozprávkový dom

Obdivuhodná stavba, ktorej povesť sa rýchlo šírila nielen doma, ale aj do sveta. Mnohí lámali hlavu, čo nám to tu vyrastá, čo to bude až to bude. Tento obdivuhodný zázrak sa nachádza vo Švancarovej doline v katastri obce Jablonka. Tento zázrak pán Viliam pomenoval ROZPRÁVKOVÝ DOM, kde by skutočne mohla žiť Snehulienka alebo Palculienka.

 

Obec už štvrtý rok vydáva informačné noviny JABLONSKÝ KLEBETNÍK. Tieto sa stali veľmi účinnou formou, ako informovať občanov o dianí v obci, o zmenách, ktoré vyplývajú z legislatívy, o hospodárení obce, o zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Novinky vychádzajú príležitostne, podľa potreby obecného úradu, tak aby pokryli potrebu informovanosti.

Mapa obce