Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Služby Novinky Podujatia Recepty Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2024 Stingray Studio

Chvojnica

Chvojnica 1, 906 06 Vrbovce Súradnice: 48.799508, 17.410493

+421 346 283 140 obec@chvojnica.sk chvojnica.sk

Kraj: Trenčiansky samosprávny kraj

Okres: Myjava

Počet obyvateľov: 350

Rozloha: 1 635 ha

Chvojnica leží v Bielych Karpatoch pod masívom Žalostinej (622 m n. m.) pätnásť kilometrov severozápadne od Myjavy. Jej história je spojená s históriou Vrboviec, ale i s históriou obcí Častkov a Sobotište, keďže vznikla vlastne odlúčením časti kopaníc od týchto obcí v roku 1957.Obec pozostáva z mnohých osád.

 

Zdroj: Obecný web, Wikipedia

Symboly

Erb obce

V zelenom štíte tri zlaté, striebornou mašľou previazané ratolesti, sprevádzané dolu a po bokoch zlatými hviezdami.

Obsah erbu predstavuje spojenie hovoriaceho symbolu - motívu chvoje - a symboliky čísla tri, pretože obec vznikla r. 1957 zlúčením kopaníc patriacich Vrbovciam, Častkovu a Sobotišťu.

Poloha

Chvojnica leží v Bielych Karpatoch pod masívom Žalostinej (622 m n. m.) pätnásť kilometrov severozápadne od Myjavy.

História

Prví osadníci tu v 16 storočí vyklčovali les a začali sa venovať poľnohospodárstvu, chovu dobytka a oviec a poľnohospodársky charakter si obec zachovala dodnes. Charakteristickou črtou krajinotvorby Chvojnice a jej okolia je kopaničiarske osídlenie. Pestrá mozaika lesov, lúk, pasienkov a hájikov s rozptýlenými ľudskými obydliami vytvára nádherný krajinný celok.

Kultúra

TJ Kopaničiar Chvojnica

V obci sa nachádza futbalové ihrisko, ktoré využíva futbalový oddiel T.J Kopaničiar Chvojnica.

 

Koštovka slivovice

Tradíciou sa stala v širokom okolí známa akcia – Koštovka slivovice, ktorá ponúka pestrú vzorku produktov tunajších sadov a záhrad v podobe typických ušľachtilých destilátov zo sliviek, jabĺk, hrušiek i vzácnych oskoruší. Občerstvenie pre návštevníkov poskytuje obec a ľudia, ktorí prinesú vzorku v areáli obecného úradu a domu kultúry.

 

Stretnutie priateľov na Žalostinej

Kultúrny program. Občerstvenie.

Životné prostredie

Z lesných ekosystémov sa zachovali nepravidelné systémy bučín, dubín a hrabín. Len ojedinele sa vyskytuje výsadba ihličnanov, hlavne smrek. Na severozápadnej strane hraničí s Českou republikou – obcami Tvarožná Lhota a Radějov, na juhozápade s obcami Chropov a Lopašov, na juhu a juhovýchode s obcami Častkov a Sobotište a na východe s obcou Vrbovce. Zvlnený kopcovitý terén s hladkými návršiami a množstvom potôčkov a jarkov vytvára podmienky pre bohatý rozvoj flóry a fauny. Preto bola značná časť chotára obce začlenená do Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. I mimo nej sa však nachádza veľa druhov vzácnych chránených rastlín a živočíchov. Preto sa na území obce nachádzajú i ďalšie osobitne chránené územia:

Chvojnica - vodný tok s prirodzeným brehovým porastom pretekajúci obcou - prírodná pamiatka so štvrtým stupňom ochrany.

Prírodná pamiatka Šiflovské a u Horňákov – cieľom je zachovať geomorfologický a hydrogeologický stav, zachovať jednokosnú lúku s vysokým stupňom biodiverzity rastlinných a živočíšnych spoločenstiev.

Zaujímavosti

Významnú úlohu z hľadiska rozvoja obce plní neďaleké Javornícke sedlo (360 m n. m.) – komunikačná cestná i železničná spojnica s Moravou.

Galéria

Mapa obce