Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Služby Novinky Podujatia Recepty Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2024 Stingray Studio

Hrašné

Hrašné 3, 916 14 Hrašné Súradnice: 48.750716, 17.663454

+421 32 77 903 22 obec@obechrasne.sk obechrasne.sk

Kraj: Trenčiansky samosprávny kraj

Okres: Myjava

Počet obyvateľov: 474

Rozloha: 788 ha

Obec Hrašné vznikla 20. marca 1955 odčlenením od obce Kostolné. Leží v severovýchodnej časti Myjavskej pahorkatiny, 5 km od Starej Turej. Nadmorská výška 340 m.  Obec Hrašné  nepredstavuje jeden monolitný celok sústavne zastavenej plochy (dedina). Osídlenie je v plnom slova zmysle kopaničiarskeho charakteru. Jednotlivé kopanice, osady a samoty sú roztrúsené po celom obvode  chotára. Celá obec mala 13 lokálnych osídlení pomenovaných poväčšine podľa obyvateľov, ktorých mená sa často vyskytovali s názvami : Hodulov vrch, Polákov vrch, Žadovec, U Rumankov, U Taranov, U Václavkov, Bánov, U Biesov, U Zábojníkov, U Vravišov,  U Štefíkov, U Tomišov, U Malkov. Niektoré názvy z dôvodu zániku osídlenia zanikli, iné sa zachovali dodnes.

 

Zdroj: Obecný web, Wikipedia

Symboly

Erb obce

Erb Obce Hrašné tvorí v striebornom štíte zelené trojvršie, z jeho stredného nižšieho kopca vyrastajúci  čierny dub s trinástimi zelenými listami. Kopce symbolizujú myjavské kopanice a strom  - dub symbolizuje novovzniknutú obec  (1955)  spojením 13 kopaničiarskych usadlostí (13 listov na strome).

 

Vlajka obce

Vlajku Obce Hrašné tvorí  päť pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/3), zelenej – čiernej -zelenej (1/3) a bielej (1/3). Pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

 

Pečať obce

Pečať Obce Hrašné tvorí erb Obce Hrašné s hrubopisom: „OBEC HRAŠNÉ“

Poloha

Obec Hrašné leží v severovýchodnej časti Myjavskej pahorkatiny, 5 km od Starej Turej s nadmorskou výškou 340 m. n. m.

História

Obec Hrašné vznikla 20. marca 1955 odčlenením od obce Kostolné. Pôvodný názov ešte súčasti Kostolného bol Hrašný vrch. Spolu tak nad Kostolným bolo päť kopaníc nazvaných vrch (Černochov vrch, Hodulov vrch, Hrašný vrch, Polákov vrch a Babulicov vrch). V deň svojho vzniku mala obec 986 obyvateľov.

Kultúra

TJ Slovan Hrašné

Založenie miestnej Telovýchovnej športovej organizácie SOKOL Hrašné sa datuje na 1.júna 1956. So založením sú spojené mená ako: Ondrej Vrábel - miestny učiteľ, Ján Klč, Samuel Vraviš, Juraj Hučko, Ján Stančík. Telovýchovná organizácia združovala okrem futbalového oddielu ešte aj oddiel vzpieračský a turistický. Neskôr sa futbalový oddiel premenovala na SLOVAN a takýto názov nesie dodnes. Futbalové ihrisko sa vybudovalo v polovici 50-tych rokov v priestoroch kde sa nachádza dodnes.

Životné prostredie

Obec Hrašné leží uprostred Myjavskej pahorkatiny. Nadmorská výška v strede obce je 340 m n. m., v chotári 260 - 372 m n. m. Pahorkatý povrch chotára tvoria staršie treťohorné pieskovce, ílovce, mladšie treťohorné zlepence a pieskovce. Pretekajú tu potoky Rudník a Kostolník. Chotár má hnedé lesné pôdy. Zalesnený je na severovýchode, inde sú ostrovčeky miešaných lesov.

Galéria

Mapa obce