Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Služby Novinky Podujatia Recepty Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2024 Stingray Studio

Podľa demografického vývoja v kopaničiarskom regióne už niekoľko rokov nastáva silný regres. Prakticky od roku 1999 sa neustále znižuje počet obyvateľov v tomto regióne i keď by sa zdalo, že v určitých lokalitách kopaníc čiastočne nastal progres, najmä príchodom obyvateľov z veľkých miest a hlavného mesta. Väčšinou však obyvatelia väčších miest sem do kopaničiarskych lokalít prichádzajú iba na prechodný pobyt na chalupy či chaty. Najkritickejší je vývoj v starnutí obyvateľov kopaníc. Prejdime však k štatistickým údajom vývoja demografie za minulý rok.

 

Podľa údajov evidencie obyvateľstva mala k 31. decembru 2018 Myjava 11 370 obyvateľov (z toho Turá Lúka 1613), keď v predchádzajúcom roku to bolo 11 497. To znamená, že opäť zaznamenávame pokles obyvateľstva v kopaničiarskej metropole. V uplynulom roku sa narodilo v Myjave 102 detí a zomrelo 130 občanov. Odsťahovalo sa 206 ľudí a prisťahovalo na Myjavu len 106 občanov. Omnoho závažnejšia je však skutočnosť, že seniori od 60 do 100 rokov tvoria viac ako 1/3 z celkového počtu obyvateľov (3 188), čo je takmer polovica počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov mesta. Keď neberieme do úvahy zvyšujúci sa vek odchodu do dôchodku a vieme, že obyvateľov do 18 rokov je viac ako 1600, to znamená, že len o desatinky viac ako 2 obyvatelia v ekonomicky aktívnom veku pripadajú na jedného dôchodcu a tieto čísla sa každoročne znižujú. V rámci Slovenska patrí Myjava k najviac starnúcim mestám. Zároveň k mestám, v ktorých najviac ubúda obyvateľov i keď celkove aj na Slovensku je trend ubúdania počtu obyvateľov. Prirodzený úbytok obyvateľstva vyplýva najmä z toho, že umiera neúmerne viac ľudí ako sa rodí. To znamená, že na Slovensku obyvateľstvo starne a v roku 2016 po prvý raz priemerný vek obyvateľov prekročil 40 rokov a odvtedy sa neustále zvyšuje. Myjava je akýmsi lídrom v tomto nepriaznivom trende, keďže priemerný vek už v roku 2017 bol 44 rokov. Viac ako 90 ročných obyvateľov bolo ku koncu minulého roku na Myjave 47. Čo sa týka pohlavia, dlhodobo na Myjave prevládajú ženy, ktorých je o vyše 400 viac ako mužov. Že takýto trend pokračuje, potvrdil aj prvý novorodenec roku 2019 z Myjavy, ktorým sa stala Alžbetka Nestarcová narodená 3. januára, ktorá bola až tretím tohtoročným dieťaťom z myjavskej pôrodnice.

 

 

Veľmi podobný je demografický vývoj v druhom najväčšom meste myjavského okresu v Brezovej pod Bradlom. Z evidencie obyvateľstva k 31.12.2018 vyplýva, že Brezová pod Bradlom mala k tomuto dátumu 4 957 obyvateľov, čo je o 40 menej ako rok predtým. Narodilo sa 36 detí a zomrelo 43 občanov Brezovej p.B. V tomto meste taktiež prevládajú ženy. Z Brezovej p.B. sa odsťahovalo 107 obyvateľov a prisťahovalo sa tam 69 občanov. Priemerný vek obyvateľov sa tu zvýšil zo 42,7 na 43,3 rokov.

 

V Starej Turej, ktorá leží v okrese Nové Mesto nad Váhom, ale taktiež patrí do kopaničiarskeho regiónu, je trend podobný i keď o niečo lepší. Údaje, ktoré máme k dispozícií sú však z konca roku 2017, kedy žilo v Starej Turej 8 978 obyvateľov V samotnom meste 7 670 obyvateľov a zvyšok sú obyvatelia 6 osád tunajších kopaníc. Podobná je i situácia v demografickom vývoji kde je regresný trend v počte obyvateľov v produktívnom veku a naopak zvyšuje sa vek obyvateľov, keď už v roku 2017 tu bol priemerný vek 43,3 rokov. Podobne ako v mestách myjavského okresu prevládajú počtom aj v Starej Turej ženy.

 

 

Tieto údaje nasvedčujú skôr vymierajúcemu trendu kopaníc, než progresu, ktorý však chýba aj celkove na Slovensku, keďže je u nás stále trend starnutia populácie a rodenia menej detí. Trend znižovania počtu obyvateľov sa ešte pred pár rokmi darilo stabilizovať v niektorých obciach, ktoré sa zapojili do výstavby bytov v rámci ŠFRB SR ako napr. Rudník a o niečo menší úbytok obyvateľov zaznamenávajú napr. aj v najväčších kopaničiarskych obciach Vrbovce a Krajné. Preto aj samotné mesto Myjava s v nastávajúcom volebnom období kladie pred seba úlohu zastaviť a zvrátiť tento nepriaznivý vývoj. Jednou z priorít tohto volebného obdobia novej samosprávy je aj príprava komplexnej bytovej výstavby a ďalší rozvoj individuálnej bytovej výstavby. Cieľom tohto úsilia bude, aby sa mladí obyvatelia Myjavy nesťahovali do okolitých obcí, ale mali plnohodnotné bývanie priamo v tomto meste, kde v poslednom období bytová výstavba akosi zaostala. Či však pomerne dosť zadĺžené mesto nájde prostriedky a sily ku splneniu týchto cieľov, ukáže budúcnosť.

Autor: F. Lhotský

Foto: F. Lhotský

Galéria

Kľúčové slová

Komentáre (0)

Musíte sa pre pridávanie komentárov...

Ešte neboli pridané žiadne komentáre, buďte prvý a začnite konverzáciu...