Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Služby Novinky Podujatia Recepty Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2024 Stingray Studio

12.09.2020

Myjava

12.09.2020

Dátum

Celý deň

Čas

Gazdovský dvor

Myjava

Miesto

Dňa 12. septembra 2020 sa bude konať podujatie pre verejnosť Dni sliviek a varenie slivkového lekváru 2020 v Gazdovskom dvore Turá Lúka, ktoré pripravilo Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK v spolupráci s mestom Myjava, s neziskovou organizáciou Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc a SMM Myjava.

 

Centrum tradičnej kultúry v Myjave je organizátorom 11. ročníka podujatia Dni sliviek, ktoré je zamerané na prezentáciu a revitalizáciu tradičného ovocinárstva, prednostne pestovania a spracovania sliviek v myjavskom regióne.

 

Cieľom podujatia je uchovávať, revitalizovať a propagovať časť kultúrneho dedičstva, ktorá sa zaoberá problematikou tradičného ovocinárstva, jeho vplyvu na tradičnú stravu regiónu a tiež upriamuje pozornosť na výrobu destilátov v dedinskom prostredí. Projekt podporuje súdržnosť a atraktívnosť prihraničného územia, upevňuje cezhraničnú spoluprácu regiónov, kde má pestovanie ovocných stromov, obchodovanie, spracovanie ovocia a výroba domácich ovocných destilátov dlhoročnú tradíciu. Podujatie prezentuje hlavne problematiku zakladania a starostlivosti o sady, ochranu a pestovanie pôvodných odrôd sliviek. Poukazuje na rôzne spôsoby a formy spracovania sliviek. Destilácia, príprava kvasu, uchovávanie a využívanie domácich ovocných destilátov v obradoch kalendárneho aj rodinného zvykoslovia má v myjavskom regióne bohatú tradíciu spojenú s množstvom unikátnych zvykov.

 

Súčasťou programu bude praktický seminár na tému Dostatok, či nedostatok ovocia a jeho vplyv na pálenie s odbornou garanciou Ing. Júliusa Forsthoffera, PhD., ktorý poskytuje priestor odborníkom v tejto oblasti nielen na prezentáciu výsledkov ich činnosti, ale je platformou pre diskusiu a výmenu skúseností v danej problematike.

 

Súčasťou podujatia je bohatý program, v ktorom sa predstavia ĽH FSk Kýčer z Turej Lúky a Heligonkári z Prietrže. V stodole premietneme etnografické filmy Gajdy a gajdošská tradícia, Terchovská muzika, Rífová píšťala a Fujara.

 

Ostatný program bude prebiehať v priestoroch gazdovského dvora a v jeho okolí. Praktické ukážky spracovania sliviek a tradičného varenia slivkového lekváru budú prezentovať členovia FSk Kýčer z Turej Lúky. Kuchyne pre vás pripravia ochutnávku rozličných slivkových špecialít, v detských dielňach si budete môcť vyskúšať varenie slivkových gulí a lekvárových periek. Aj v tomto ročníku bude pre vás pripravená ovocná tržnica, kde si môžete zakúpiť sušené ovocie, slivky, džemy, sirupy, šťavy, lekvár a ďalšie produkty z ovocia.

 

V dňoch 14. – 18. 09. 2020 bude pre deti ZŠ, MŠ a SŠ pripravené sprievodné podujatie Varenie slivkového lekváru tradičným spôsobom, ktoré je spojené s rozprávaním o ovocinárskych tradíciách na kopaniciach, školou tanca, spevu a s tradičným občerstvením. V prípade záujmu sa záväzne prihláste na uvedených kontaktoch: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava, tel.: 034/621 32 52, 0918 968 706; e-mail: eva.cmelova@ctk.tsk.sk.

 

Hlavným zámerom podujatia je revitalizácia a propagácia ovocinárskej tradície myjavského kopaničiarskeho regiónu. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

 

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK

Galéria

Mapa

Kľúčové slová