Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Služby Novinky Podujatia Recepty Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2024 Stingray Studio

Nie len v tvrdej práci, či veselej zábave pri speve a tanci, ale aj pri modlitbe a viere v slová Božie napísané v Biblii žili v minulosti obyvatelia slovenských kopaníc, ktorých charakterizuje evanjelické vierovyznanie. Tak tomu bolo i na myjavských kopaniciach. I keď moderná doba priniesla nemálo zvratov a rozporuplných dejov do ich života, v samotnej podstate kopaničiari zostali verní týmto atribútom. K tomuto príspevku ma inšpiroval nedávny televízny prenos z inštalovania nového generálneho biskupa ECAV ktoré sa uskutočnilo vo Zvolene, v sídle západného dištriktu ECAV.

 

Na tejto inštalácii, ktorá sa konala za účasti významných cirkevných predstaviteľov z celého Slovenska i hostí zo zahraničia sa po prvý raz v histórii stal oficiálne generálnym biskupom ECAV rodák z Myjavy úzko spätý s kopaničiarskym krajom, vyrastajúci v Krajnom, Ivan Eľko.

 

Než ho bližšie predstavíme, povedzme si, niečo o hierarchií ECAV – má demokratické cirkevné zriadenie založené na volebnom práve všetkých veriacich a tiež na rovnakom zastúpení kňazov a veriacich v orgánoch cirkvi. V roku 1610 ustanovili na Žilinskej synode organizačnú štruktúru evanjelickej cirkvi vo vtedajšom Uhorsku. Boli vytvorené Trenčianska, Nitrianska a Banská superintendencia, ku ktorým o štyri roky neskôr pribudli dve superintendencie na východnom Slovensku. O týchto zmenách rozhodla synoda, ktorá je zákonodarný a najvyšší správny orgán ECAV.

 

 

Superintendentmi sa nazývali najvyšší predstavitelia ECAV do roku 1883, odvtedy začali používať oslovenie biskup. Prvým generálnym biskupom na Slovensku bol od r. 1922 Juraj Janoška. Ešte predtým v r. 1919 bola ECAV na Slovensku rozdelená na západný a východný dištrikt na čele s dištriktnými biskupmi. Táto štruktúra pretrváva prakticky dodnes. Medzi doterajšími najvyššími predstaviteľmi ECAV som identifikoval len dvoch rodákov z kopaničiarskeho kraja – sú to dištr. biskupi Rudolf Koštial zo Starej Turej a Samuel Štefan Osuský z Brezovej pod Bradlom. Samozrejme tých, ktorí v minulosti pôsobili v tomto kraji je viac. Spomeniem len významnú osobnosť ECAV superintendenta Daniela Krmana, ktorý pôsobil v Myjave. Podľa internetových zdrojov, ktoré sa mi podarilo nájsť však takmer s istotou možno konštatovať, že práve v minulých dňoch inštalovaný generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko je prvý a zatiaľ jediný najvyšší predstaviteľ tejto cirkvi pochádzajúci z kopaníc.

 

Z jeho životopisu sme sa dozvedeli, že sa narodil v r. 1964 na Myjave ako najmladší z piatich detí. Jeho otec bol farárom v Krajnom, na fare kde sa narodil otec M.R. Štefánika. V Krajnom Ivan vyrastal a chodil do ZŠ . Po skončení myjavského gymnázia v r. 1982 začal študovať teológiu na Slovenskej ev. bohosloveckej fakulte v Bratislave a v roku 1987 bol ordinovaný a jeho prvým pôsobiskom ako kaplána bola kopaničiarska obec Kostolné, kde strávil dva mesiace. Po absolvovaní ZVS začal v roku 1989 svoju ďalšiu kňazskú púť ako kaplán v Krajnom, kde si ho vyžiadali veriaci a kde pôsobil až do r. 1999 ako farár. V tom istom roku sa stal zborovým farárom v Nitre, kde pôsobil až doposiaľ. V rokoch 2002 až 2006 ako seniorálny presbyter Dunajsko – nitrianskeho seniorátu v r. 2012 – 2018 tiež bol zvolený za konseniora Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. V roku 2017 bol zvolený za predsedu synody ECAV na Slovensku za ordinovaných. Za jeho službou cirkvi je však i mnoho ďalších aktivít, ktoré bezprostredne súvisia s misiou ECAV. K významným úlohám vo svojom poslaní radí okrem iného ekuméniu a tvrdí, že spontánna jednota ľudských sŕdc je to, čo dnes cirkev i svet potrebuje.

 

Sám o sebe hovorí, že je svetonázorovo kresťan, politický konzervatívec, je za slobodný pohyb osôb, peňazí a služieb v Európe. S M. R. Štefánikom ho spája nie len spoločná otcovská kazateľna v Krajnom, ale aj životné krédo žiť nie pre seba ale pre iných, ako sa plne podarilo práve tomuto velikánovi nášho národa pochádzajúcemu tiež z kopaníc. Preto ako sám hovorí, veľmi si váži, že bude môcť kázať slovo Božie na Službách Božích práve pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti M.R. Štefánika 4.mája t.r. v Košariskách. A dodáva: „Práve život M. R. Štefánika je životom prežitým v obetujúcej sa láske. Veď ľudský život nadobúda vtedy pravý obsah a zmysel, keď ho človek dokáže žiť otvorený v láske k iným až po obeť.“

 

Autor: F. Lhotský

Foto: F. Lhotský

Galéria

Kľúčové slová

Komentáre (0)

Musíte sa pre pridávanie komentárov...

Ešte neboli pridané žiadne komentáre, buďte prvý a začnite konverzáciu...