Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Služby Novinky Podujatia Recepty Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2024 Stingray Studio

Podbranč

Podbranč č. 219, 906 41 Podbranč Súradnice: 48.728814, 17.443883

oupodbranc@podbranc.sk podbranc.sk

Kraj: Trnavský samosprávny kraj

Okres: Senica

Počet obyvateľov: 628

Rozloha: 1 414 ha

Obec Podbranč sa ďalej môže popýšiť malebnou prírodou, ktorá je ovplyvnená kopaničiarskou rázovitosťou. Nachádza medzi mestami Senica a Myjava. Prvá zmienka o obci sa datuje od roku 1394. Život obce Podbranč je významne ovplyvnený zrúcaninou hradu Branč, ktorá je jednoznačne najvýraznejšou dominantou obce.

 

Zdroj: Obecný web, Wikipedia

Poloha

Obec Podbranč leží v severovýchodnej časti okresu Senica, južne od cesty Myjava – Sobotište. Hradný vrch (zrúcaniny Branč) je najvyššie položeným bodom s nadmorskou výškou 473 m. Najnižšie položený bod s nadmorskou výškou približne 240m sa nachádza pri toku Myjavy U Gažov v najjužnejšom cípe chotára. Nadmorskú výšku nad 450 m majú kóty Starý hrad (455m) a Chorvátsky vrch (462m).

História

Život obce Podbranč je významne ovplyvnený zrúcaninou hradu Branč, ktorá je jednoznačne najvýraznejšou dominantou obce. Hrad nechal postaviť magister Aba z Hlohovca medzi rokmi 1251 - 1297. Toto datovanie bolo určené podľa archeologického výskumu - podľa nálezu mincí s uvedenými rokmi 1251 - 1261. V ďalších rokoch sa na hrade vystriedalo 40 majiteľov. V roku 1309 hrad získal Matúš Čák Trenčiansky, krátku dobu hrad vlastnil i český kráľ Ján Luxemburský, v roku 1394 Žigmund Luxemburský. Po tomto roku sa datuje prestavba v rozsahu stredného hradu. Výsledkom bol typicky gotický skalný hrad s útočnou vežou, palácom, kaplnkou a v juhovýchodnom rohu stredného hradu s vysokým hradbovým obvodovým múrom.

 

V 16. storočí sa stal hrad vlastníctvom Františka Nyáryho, ktorý sa oženil s dcérou pána hradu Korlátko (Cerová) a s celou rodinou tu žili i poslední príslušníci rodu Nyáry, ktorí si postavili nový kaštieľ v Sobotišti (na námestí) a postupne sa tam presťahovali aj so zariadením. Bolo to pre nich pohodlnejšie sídlo. Hrad zostal opustený a chátral. V období tureckých vojen slúžil ako útočište okolitému obyvateľstvu, pričom v období rokov 1674 - 1675 bol prechodnou väznicou protestantských kňazov, ktorí boli odsúdení bratislavským súdom na galeje. Zomreli v jamách (väznica po obvode múru). Túto udalosť pripomína pamätník a každoročné bohoslužby na hrade.
Keďže bol hrad opustený, ľahko ho napadli a vypálili Turci a hrad tak zostal dodnes.

 

V roku 1968 Pamiatkostav Žilina prevádzal pamiatkovú obnovu hradu, ktorá nebola dokončená. Archeologický výskum sa robil od roku 1978. Počas piatich sezón sa v odkrytých zasypaných miestnostiach, v jednotlivých vrstvách našli články kamennej architektúry z okien, dverí; ďalej sa našli črepiny z majoliky, z hrncov a kachieľ. K zaujímavým nálezom patrila ozdobná kamenná renesančná rímsa so štítom s letopočtom ukončenia prestavby hradu 1539 a monogramom majiteľa hradu Františka Nyáryho. Ďalej sa našla sústava pilierov, drevené časti z pôvodného hradu, železný šíp, 2 guľky, starý nôž, bronzové ihlice, rôzne druhy gombíkov, kovaní, kľúčik od šperkovnice, medené cedidlo a i.

 

Príťažlivá a malebná krajina s hradom Branč bola mnohým umelcom námetom na výtvarné zobrazenie. Hrad Branč vo svojich dielach stvárnil maliar Martin Benka, Július Koreszka, hodonínsky maliar Karel Novák. Hrad Branč bol a je námetom pre fotografov. Obrazy hradu Branč sa nachádzajú v Galérii mesta Bratislavy, v múzeu Martina Benku v Martine a Záhorskej galérii v Senici.

Kultúra

Hradné slávnosti

Brány hradu Branč otvoria rôzne rozprávkové bytosti, ktoré prevedú deti cez rôzne príbehy. Pripravený je pestrý, zábavný program, pre najmenších aj väčších, plný hier, zábavy, divadla a športu. Pripravené sú aj sladké odmeny.

Životné prostredie

V oblasti Podbranča bradlové pásmo budujú prevažne druhohorné vápencové horniny. Treťohorné vrstvy hornín tvoria úzky plytký obal po ľavej strane toku Myjavy a pokračujú kompaktným celkom v Bielych Karpatách. Údolie Myjavy vypĺňajú fluviálne (riečne) usadeniny. Bradlové pásmo sa vyznačuje zložitou tektonikou. Veľmi dobre je vlastnú geologickú stavbu a zložité vrásnenie vidieť v kameňolomoch, ktoré sa nachádzajú v katastri obce. Osou riečnej siete je riečka Myjava, ktorá odvádza vody z južných svahov Bielych Karpát a z časti Myjavskej pahorkatiny. Pri výdatných zrážkach a v období rýchleho jarného topenia snehu spôsobuje pomerne časté povodňové stavy. Jednou z príčin povodní je regulácia horných častí prítokov Myjavy, odvodňovanie pramenísk, ako i necitlivý zásah do vegetačného krytu v povodí toku.

 

Klimaticky patrí Podbranč do mierne teplej oblasti s ročným úhrnom zrážok 700 - 800mm. Vegetačné pomery v katastri Podbranča sú po dlhé stáročia ovplyvňované ľudskou činnosťou. Výsledkom pravekého a stredovekého osídlenia bolo odlesnenie rozsiahlych plôch. Potreba dreva na palivo, stavby a potreba surovín pre remeselnú výrobu postupne vytláča lesné porasty z krajiny. Lesy postupne nahradili pasienky a lúky. V súčasnosti rastú lesy len v juhovýchodnej časti chotára. Porasty tvoria prevažne dub, hrab, v najvyšších polohách buk. Primiešaná je lipa, jaseň, javor a agát. Pri vodných tokoch rastú krovité a stromové vŕby, jelše a topole. V bylinnom podraste rastie chránená ľalia zlatohlavá, po okrajoch lesa orlíček obyčajný. V lete upútajú vysoké, žiarivo žlto kvitnúce divozely. Na rastlinné druhy sú najbohatšie lúky a pasienky. V neskorej jari a začiatkom leta kvitne voňavá materina dúška, omany, astry, repíček a mnoho ďalších druhov rastlín.

 

Lúky sú bohaté i na živočíšne druhy, predovšetkým hmyz. Bohato sú zastúpené motýle, koníky. Z trávnatých porastov sa ozýva koncert cvrčkov. V neskoršom lete nie je problém nájsť dravú modlivku. V hradnej zrúcanine hniezdi sokol myšiar. Tok Myjavy bol v minulosti bohatý na ryby. Znečisťovanie vody priemyselný odpadmi nedovoľuje plnohodnotný život v toku. Podbranč je veľmi zaujímavým miestom pre výlety. Zo stredovekého hradu je pekný výhľad do širokého okolia. Za pekného počasia je vidieť prevažnú časť Malých Karpát, Záhorskú nížinu, Myjavskú pahorkatinu a Chvojnickú dolinu.

Zaujímavosti

Starý hrad

Na kóte 454 v obci Podbranč, v tesnom susedstve zrúcaním stredovekého hradu Branč, sa nachádza jedno z najstarších hradísk v oblasti Záhoria, ktoré má názov Starý hrad.
Toto pomenovanie mohlo vzniknúť až po vybudovaní kamenného hradu Branč v druhej polovici 13. storočia (pravdepodobne v r. 1251 - 1261). Iný názov tohoto hradiska zatiaľ zistený ani publikovaný nebol.

Galéria

Mapa obce