Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Služby Novinky Podujatia Recepty Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2024 Stingray Studio

Polianka

Polianka č. 91, 907 01 Myjava Súradnice: 48.722562, 17.579067

+421 905 214 071 obecpolianka@obecpolianka.sk obecpolianka.sk

Kraj: Trenčiansky samosprávny kraj

Okres: Myjava

Počet obyvateľov: 403

Rozloha: 942 ha

Obec Polianka sa rozkladá na Myjavskej pahorkatine. Chotár obce leží na rozmedzí dvoch povodí a to Moravy a Váhu. V súčasnosti si stále zachováva charakteristické kopaničiarske osídlenie. Skladá sa z viacerých osád – kopaníc, pomenovaných zväčša podľa mien ich obyvateľov.

 

Zdroj: Obecný web, Wikipedia

Symboly

Erb, spolu s pečaťou a vlajkou, predstavujú trojicu základných symbolov obce. Obec sa svojimi symbolmi reprezentuje aj mimo obce, ba aj mimo hranice republiky.

 

Erb obce

Modré trojvršie a zlaté vychádzajúce slnko vhodne podčiarkujú skutočnosť, že erb Polianky vychádza z erbu Myjavy, pretože obec bola dlhé stáročia jej súčasťou, pričom však hlavnými motívmi (Myjava rybou a Polianka obilným snopom) sa oba erby dostatočne odlišujú. V striebornom štíte pred modrým trojvrším zlatý obilný snop, spoza stredného vrchu vychádza zlaté slnko. V zmysle heraldickej konvencie je možné  podľa potreby zamieňať striebornú aj bielou, zlatú so žltou, pričom sa však tieto farby vždy budú popisovať ako  strieborná a zlatá.

 

Vlajka obce

Pozostáva so štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/6), modrej (2/6), žltej (2/6) a modrej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

 

Pečať obce

Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC POLIANKA.

Poloha

Obec Polianka sa rozkladá na Myjavskej pahorkatine. Chotár obce leží na rozmedzí dvoch povodí a to Moravy a Váhu.

História

Osídlenie obce sa datuje do obdobia reformácie a náboženského útlaku, kedy sa utečenci z Čiech usadzovali v odľahlých častiach Myjavska, teda Polianky, najmä v okolí prameňov s vodou. Takto boli utvorené i časti našej obce - kopanice. Reliéf katastra obce symbolizuje i povesť o vzniku názvu obce Polianka - prví osadníci sa usadili v dnešnej lokalite u Sadákov, ktorá má tvar jamy a svoje majetky identifikovali "od pol jamky nahor a od pol jamky nadol" t.j. poljamka a v myjavskom dialekte sa skomolene udomácnilo Polianka.
Hoci obec Polianka vznikla až v roku 1955 odčlenením od Myjavy, najstarší písomný záznam o existencii našej obce je z prelomu 16. a 17. storočia z roku 1611. Superintendent  evanjelickej cirkvi Izák Abrahamides, pre Nitriansku, Bratislavskú a Tekovskú stolicu, pri vizitácii myjavskej cirkvi v roku 1611 uvádza, že myjavský farár mal tri role. Jednou z nich bola tzv. Mišárovská pri Polianke. Táto roľa sa ešte aj dnes nazýva "Kňazová".

Ďalší písomný záznam je tiež z roku 1611. Zo zachovaného urbára nadášdyovskej časti čachtického panstva sa dozvedáme, že myjavský poddaní mali zakázané používať medzi inými i les "Pod Poliankou".

Životné prostredie

Obec je vlastníkom asi 170 ha zmiešaných lesov. Prevládajú listnaté stromy - buky. Zazverené sú zväčša srnčou zverou, v niektorých častiach diviačou. Z hospodárskych rastlín sa pestujú obilniny, krmoviny a hlavne zemiaky. Z ovocných drevín prevládajú slivky a jablone. Pre nižší počet zrážok trpí naša oblasť dosť často suchom, v lúčnych porastoch sú preto zastúpené suchomilné rastliny.

Zaujímavosti

Reliéf katastra obce symbolizuje i povesť o vzniku názvu obce Polianka - prví osadníci sa usadili v dnešnej lokalite u Sadákov, ktorá má tvar jamy a svoje majetky identifikovali "od pol jamky nahor a od pol jamky nadol" t.j. poljamka a v myjavskom dialekte sa skomolene udomácnilo Polianka.

Galéria

Mapa obce