Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Služby Novinky Podujatia Recepty Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2024 Stingray Studio

Poriadie

Poriadie 114, 906 22 Poriadie Súradnice: 48.778513, 17.607195

+421 905 238 519 ocuporiadie@stonline.sk poriadie.sk

Kraj: Trenčiansky samosprávny kraj

Okres: Myjava

Počet obyvateľov: 702

Rozloha: 787 ha

Obec Poriadie administratívne patrí do okresu Myjava a kraja Trenčín. Ako administratívna obec Poriadie bola utvorená v roku 1954, keď v dôsledku uznesenia našej strany a vlády vytvárali z veľkých obcí a okresov menšie celky. A tak i z veľkej Myjavy, ktorá sa skladala z mestečka a množstva väčších i menších osád a kopaníc, boli vytvorené viaceré obce (Poriadie, Rudník, Stará Myjava, Brestovec, Polianka, Jablonka).

 

Meno obce (predtým kopanice – osady) Poriadie podľa jazykových odborníkov vznikalo pravdepodobne od zvláštnej a pre naše okolie nezvyklej výstavby osady. Domy si prví osadníci budovali v prísnom poriadku, čo bolo iste zvláštnosťou pri kopaničiarskom osídľovaní nášho kraja. Snáď meno obce bolo motivované i inými príčinami, ale rozhodne vždy bolo základom slovo “ Poriadok“.

 

Zdroj: Obecný web, Wikipedia

Symboly

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

 

Erb obce

Erb obce Poriadie spája v sebe heraldickú symboliku mesta Myjavy - spoza troch modrých vrchov vychádzajúce zlaté slnko - a hovoriaci motív rad domov- súvisiaci s názvom obce Poriadie. Erb Poriadie teda patrí do heraldicky veľmi cennej kategórie hovoriacich erbov.

 

Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej, modrej, červenej, modrej, bielej a žltej. Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

Pečať obce

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PORIADIE. Pečať má priemer 35 mm, čo je v v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Poloha

Obec Poriadie sa rozkladá prevažne na nízkych svahoch Myjavskej pahorkatiny 5km severovýchodne od Myjavy v juhozápadnej časti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Poriadie hraničí na severe so Starou Myjavou, na východe so Starou Turou a Rudníkom, na juhu s Jablonkou, na západe s Brestovcom a Myjavou.

História

Poriadie so svojimi osadami a kopanicami vznikalo pravdepodobne v 17.storočí. Pri osídľovaní tejto časti nášho územia pôsobilo niekoľko činiteľov. Predovšetkým je to osídľovanie českými exulantami, ktorí po bitke na Bielej Hore utekali pred prenasledovaním a tu v nížinách Bielych Karpát našli svoj nový domov. Pôvodne osídľovanie bolo doplňované ďalším útekom obyvateľov z Považskej, Nitrianskej a Trnavskej roviny pred tureckým nebezpečenstvom. Osídľovanie je typicky kopaničiarske. Prví osídlenci klčovali husté lesy a na planinách zúrodňovali pôdu pre budúce polia. Bola to iste ťažká robota a veľa potu vytieklo našim predkom, kým vytvorili dnešné polia.

V minulosti táto oblasť patrila panstvu Čachtického hradu a to nepoznalo milosť pre poddaného človeka. Je isté, že rebélie otriasali i našimi osadami a zbojnícke chodníčky z Javoriny smerovali i na Poriadie. Rok 1848 privítali naši predkovia s nadšením, lebo znamenal koniec poddanstva.

 

Medzi najstaršie kopanice našej obce podľa ústneho podania patrí Dolný Výhon, ktorý bol vlastne v minulosti základným východiskom pre ďalšie osídľovanie.

Pôvodné zamestnanie skoro všetkých obyvateľov Poriadia bolo roľníctvo. Značná časť obyvateľstva odchádzala za prácou do Ameriky, Francúzka, Belgicka a Rakúska. Hádam nie je na Poriadí chalupy, z ktorej by niekto nebol odišiel do cudziny. Mnoho ľudí chodilo cez leto na žatevné práce do okolia Piešťan, Hlohovca, Trnavy a Nitry. Tam pracovali na pánskych veľkostatkoch alebo u bohatých sedliakoch v Žlkovciach, Farkašíne, Drahovciach, Špačinciach, Pečeňadoch a inde. Nezamestnaní občania odchádzali za prácou mimo nášho okresu na rôzne stavby.

Kultúra

Súťaž vo varení guláša

Ochutnávka gulášu v sprievode Myjavskej heligónky.

 

Jarný Slnovrat

Ukážky zdobenia veľkonočných vajíčok a pletenia košíkov z pedigu, výroba oplátkou, toto všetko si môžete na akcii zakúpiť. Členky JDS v Poriadí pripravia pre návštevníkov ochutnávku veľkonočných pokrmov a sladkostí.

Životné prostredie

Povrch chotára obce je pomerne členitý. Severovýchodná a juhozápadná časť má viac charakter zvlnenej roviny so širokými údoliami, ale východná a severovýchodná časť je viac svažná. Lesný kryt sa nachádza iba na severnej a východnej časti chotára. Plocha chotára obce meria 784 ha. Z toho je 500 ha ornej pôdy, pasienkov a lúk, 51 ha neplodnej pôdy a 233 ha lesov. Pôda je prevažne podzolovitá, iba miestami možno nájsť nepatrné plochy naplaveniny a spraše. Bonita pôdy je dosť nízka. Severovýchodná a východná časť chotára je obkolesená lesmi Bielych Karpát. Hlavnou stromovinou v našich lesoch je buk a smrek. Okrem týchto sa nachádza i dub, bor, brím (červená jedľa), menej breza, javor, jaseň, brest, lipa a osika.

 

Ďalšou súčasťou chotára sú lúky a pasienky. Majú veľký význam pre našich poľnohospodárov, využívajú ich na chov hovädzieho dobytka. Obec Poriadie je chudobná na vodstvo. Cez chotár preteká niekoľko potôčkov, ktoré majú len málo vody a cez leto zvyknú vyschnúť. Sú to: Poriadsky jarok, ktorý vyviera v Uhliskách a vteká do Myjavy, ďalej Formanský járok, vyviera pod Formancom, Lipovec (Kostolník), ktorý vyviera pod Hamovaním a posilňuje potok na Starej Turej.

Galéria

Mapa obce