Registrácia
Kopanice.sk Obce Ubytovanie Gastronómia Aktivity Služby Novinky Podujatia Recepty Workshopy Mapa Kontakt Reklama Spolupráca Kariéra FAQ Podmienky používania Ochrana súkromia Mapa stránok

© 2024 Stingray Studio

Moravské Lieskové

Moravské Lieskové 657, 916 42 Moravské Lieskové Súradnice: 48.818376, 17.792682

+421 918 287 119 starosta@moravskelieskove.sk moravskelieskove.sk

Kraj: Trenčiansky samosprávny kraj

Okres: Nové Mesto nad Váhom

Počet obyvateľov: 2 573

Rozloha: 3 642 ha

Moravské Lieskové je rozsiahla kopaničiarska obec. Leží na úpätí Bielych Karpát v údolí riečky Klanečnice, 8 km severozápadne od Nového Mesta nad Váhom. Viac ako polovica katastrálneho územia patrí do Chránenej krajinnej oblasti Bielych Karpát.

 

Názov „Moravské“ vysvetľuje hraničnú polohu s Moravou a názov „Lieskové“ je utvorený podľa bohatého výskytu liesok na stráňach katastra obce. Taktiež prezývka Lieskovanov “žutáci“  je odvodená od zlatistej farby zrelých lieskových orieškov.

 

Zdroj: Obecný web, Wikipedia

Symboly

Erb obce

V strede hlavy zeleného štítu medzi dvoma striebornými prevrátenými vinohradníckymi nožmi je zlatá vetvička s tromi striebornými lieskovými orechmi a dvoma zlatými listami, pod ňou dva strieborné lieskové orechy, v dolnej polovici štítu zlatý grécky tlapovitý kríž.

Poloha

Moravské Lieskové leží severozápadne od Nového Mesta nad Váhom v údolí potoka Klanečnica, ktorý vzniká sútokom viacerých menších potôčikov, prameniacich pod Veľkou Javorinou s nadmorskou výškou 970 m n. m..

História

Archeologické pramene dokladujú, že už pred 2000 - 3000 rokmi pred n.l., sa ľud, ktorý obýval okolie Bošáckej doliny, Dolného Srnia a Moravského Lieskového zaoberal spracovávaním rúd.

 

O vývoji obce v ranom feudalizme a jej založení sa žiadne údaje nezachovali. Moravské Lieskové bolo poddanskou obcou hradu Beckov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1398 kedy ju kráľ Žigmund, spolu s beckovským hradom, daroval vojvodovi Ctiborovi. Po smrti Ctibora hrad aj s Moravským Lieskovým zdedila rodina Bánffyovcov, spríbuznená v ženskom potomstve so Ctiborom. V súpisoch obcí, patriacich Beckovu v rokoch 1477 a 1479, sa spomína aj Moravské Lieskové, ale Bánffyovci ho už v roku 1522 dali do zálohy rodine Podmanických. V tomto období i tu začali prenikať reformačné prúdy. Podľa svedectva vizitačnej zápisnice Izáka Abrahamidea z roku 1611 mal byť údajne vystavaný v roku 1580 ev. chrám, a to drevený, na mieste dodnes zvanom „Pivovár“. Tento chrám na rozkaz grófa Nádaždyho, pána čachtického hradu bol okolo roku 1660 zbúraný. Obdobie 17. storočia bolo vyplnené náboženskými rozpormi. Obyvateľstvo pociťovalo nepriaznivý priebeh stavovského odboja uhorskej šľachty, ako aj nebezpečenstvo tureckých vojsk. Turci plienili okolie 150 rokov. V roku 1663 vyplienili aj Moravské Lieskové.

 

V roku 1875 bola vystavaná dvojtriedna škola v obci / býv. ev.a.v./, v roku 1877 bola vystavaná škola na Hrubej Strane / Barinovec/ a v roku 1878 na Malej Strane. Keďže v obci v tom čase žilo veľa židovských rodín, bola tu i židovská škola, ako rok jej zániku sa spomína rok 1908.

 

V druhej polovici 19. storočia sa obyvateľstvo zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom, až 40 percent obyvateľstva tvorili maloroľníci.

Kultúra

Jánske ohne

K tradičnej zábave patria Jánske ohne, kde k dobrej nálade prispieva aj čapované pivo či chutné víno. V chladnom počasí zahrieva teplý kotlíkový guláš a tí, ktorí vyhladnú ešte viac,

majú možnosť opiecť si aj špekáčik alebo klobásu pri ohníku. Keď už slnko klesá k západu, prichádza na rad i hlavný bod podujatia – pálenie Jána. Už tradične sa zapáli veľká vatra, kde na vrchu driev sedí symbolický handrový panáčik. Tento zvyk sa spája s ochranou proti zlým silám, ktoré môžu uškodiť vegetácii a hospodárskym zvieratám. Chvíľu sa vychutnáva táto magická atmosféra a potom sa zabáva a tancuje až do skorých ranných hodín.

 

Nepoznané Lieskové

Turistický pochod v rekordných číslach. Rekordná

účasť vyše 120 osôb potešila organizátorov a vlaňajšiu účasť prekonala dvojnásobne! Turistického pochodu sa môžu zúčastniť všetky vekové kategórie od batoliat na pleciach rodičov, až po energických osemdesiatnikov. Prechádza sa trasa okolo 11 kilometrov.

 

Lieskovský fotomaratón

Lieskovský fotomaratón organizuje redakcia Moravskolieskovského Hlásnika, ktorá sa rozhodla zmapovať našu obec vo všetkých jej aspektoch – prírodných, kultúrnych aj spoločenských. Výstupom bude kalendár, do ktorého sa vyberajú tie najlepšie zábery.

 

Festival Na plný dych

Folklórny festival plný tradičnej hudby a tanca, ktorý trvá dva dni.

 

Dožinková slávnosť

„Reštart“ tejto tradície ako poďakovanie za tohtoročnú úrodu sa uskutočňuje približne v druhú augustovú sobotu na Bučkovci. Dožinkový veniec už tradične odovzdáva FSk Kasanka, ktorá pripravuje zaujímavé pásmo dopĺňané spevom i tancom. Na celé popoludnie sú pripravené ukážky mlátenia na starej mláťačke a nechýba ani súťaž o najlepší tradičný koláč.

Novinkou Dožiniek je výstava historických fotografii s poľnohospodárskou tematikou, pri ktorej si nejeden z prítomných zaspomína, či nájde svojich rodičov alebo prarodičov. Do tanca hráva hudobný sprievod, ktorý zabezpečuje príjemnú zábavu do neskorých večerných hodín.

 

Moravskolieskovský kotlík

Od rána v celom areáli Kolkárne rozvoniavala smažená cibuľka, medzi jednotlivými družstvami panuje priateľská atmosféra a veselá nálada. Hudba spríjemňuje celý priebeh súťaže. Podvečer sa začínajú ochutnávať guláše a každý si nájde svojho (možno nejedného) favorita. Víťaz získa hlavnú cenu – kotlík a zábava pokračuje do neskorých nočných hodín.

Životné prostredie

Obec je od severu chránená výbežkami Bielych Karpát, uzavretá Hrabinou a Hlubočkou na moravskej strane, ktoré zabraňujú studeným severným vetrom. Juh obce je otvorený.
Výbežky Bielych Karpát sú tvorené zväčša pieskovcovým masívom, ktorý je miestami popretkávaný treťohorným zlepencom, v ktorom sa našli viaceré nálezy skamenelín lastúr, ulít, slimákov a iných morských živočíchov.

Okrem pieskovca sa vyskytuje v hlbších vrstvách bridlica,  miestami i vápenec.
Moravskolieskovská dolina je bohatá na rôzne druhy rastlinstva. Vyskytuje sa tu tiež veľa liečivých rastlín. Bohato  je zastúpené spevavé vtáctvo, ale i dravé vtáky. V potoku sa nachádzajú belice a v minulosti tu žili i pstruhy.

 

Napravo i naľavo od Klanečnice sa  na rozľahlých kopcovitých terénoch nachádzajú mnohé osady, obklopené krásnou prírodou.

Zaujímavosti

Jozef Hollý

Evanjelický farár, národovec, spisovateľ, k  jeho najznámejším dielam patrí Kubo, Geľo Sebechlebský, Amerikán, Márnotratný syn.

 

ThDr. Jozef Buday

Rímsko – katolícky kňaz, spisovateľ, predovšetkým ľudových a náboženských diel, na jeho podnet bol vystavaný novorománsky katolícky kostol.

 

Martin Rázus

Evanjelický farár, spisovateľ, básnik, náš kraj opísal v 4- zväzkovom románe Svety.

 

Ján Adamovič

Zakladateľ továrne na obuv “ADAM”, staral sa o voľný čas zamestnancov, vybudoval ihrisko, podporoval telovýchovnú jednotu Sokol, folklórnu skupinu, plánoval výstavbu novej ulice.

 

František Poloczek

Učiteľ, riaditeľ, spoluzakladateľ dychového súboru ADAM, zaznamenával staré ľudové piesne, ktoré vydal v dvoch zväzkoch.

 

Ján Šimko

Pilot československej bombardovacej jednotky v Anglicku počas II. svet. vojny, bol vyznamenaný medailou za chrabrosť.

 

Dušan Krist Mitana

Spisovateľ, k jeho dielam patria Psie dni, Slovenský poker, Patogónia, Koniec hry.

Mapa obce